MENU

 • ค้นหาหลักสูตร

 • บริการ

  โปรโมชั่นเรียนต่อต่างประเทศ

  Fusion English
  โปรโมชั่นเรียนภาษา 5 + 1 กับสถาบัน Fusion English เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

  Fusion English Fusion English เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก CRICOS และสถาบันรับรองภาษาอังกฤษ NEAS ซึ่งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงสำหรั…

  Fusion English
  โปรโมชั่นเรียนภาษา 5 + 1 กับสถาบัน Fusion English เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

  Fusion English Fusion English เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก CRICOS และสถาบันรับรองภาษาอังกฤษ NEAS ซึ่งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงสำหรั…

  Embassy English
  เรียนภาษา กับสถาบันชั้นนำระดับโลก ลดค่าเรียนกว่า 40% Embassy English

  Embassy English Embassy English หนึ่งในผู้นำด้านสถาบันสอนภาษาเอกชนคุณภาพสูง เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาจากมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลกก…

  Tokyo International University มอบทุนการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2018 สูงสุดถึง 100 %

  Tokyo International University มอบทุนการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2018  สูงสุดถึง 100 % รู้จัก ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าประเทศที่ดีที่สุดใน…

  เรียนต่อ ญี่ปุ่น29 มิถุนายน 0
  Embassy English
  เรียนภาษา กับสถาบันชั้นนำระดับโลก ลดค่าเรียนกว่า 40% Embassy English

  Embassy English Embassy English หนึ่งในผู้นำด้านสถาบันสอนภาษาเอกชนคุณภาพสูง เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาจากมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลกก…

  Dimension International College สถาบันระดับท๊อปของสิงคโปร์

  Dimension International College       Dimension International College เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำในสิงคโปร์ ได้รับรองคุณภาพการเรียนการสอนจากรัฐบาล ปัจจุบันได้เ…

  Embassy English
  เรียนภาษา กับสถาบันชั้นนำระดับโลก ลดค่าเรียนกว่า 40% Embassy English

  Embassy English Embassy English หนึ่งในผู้นำด้านสถาบันสอนภาษาเอกชนคุณภาพสูง เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาจากมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลกก…

  เรียนภาษาที่อเมริกา FLS International ลดค่าเรียน 25%

  FLS International FLS International อีกหนึ่งสถาบันสอนหลักสูตรภาษาคุณภาพ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปีและมีสถาบันที่ตั้งอยู่ถึง 8 วิท…

  ข่าวสารอัพเดท


  กิจกรรมเดอะเบสท์

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณโอ๋ ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณโอ๋ ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ นางสาวประทุมพร บัวงง (คุณโอ๋)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว …


  ขอแสดงความยินดีกับคุณผื้ง ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

  ขอแสดงความยินดีกับคุณผื้ง ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย นางสาวกมลวรรณ   คำทิพย์ (คุณผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเรียนต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สถา…


  ขอแสดงความยินดีให้กับ น้องอู๋ ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

  ขอแสดงความยินดีให้กับ น้องอู๋ ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย น้องอู๋ นักเรียนจากโรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ ได้เลือกเรียนหลักสูตร English for…


  ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุ้งกิ้ง ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุ้งกิ้งที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย นางสาวประภานิช สีติวัน (คุณกุ้งกิ้ง) จากจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย โด…


  ขอแสดงความยินดีกับ คุณเต้ ที่ได้ไป เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณเต้ ที่ได้ไป เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย นาย  ภัควัฒน์  สภาพกาย (คุณเต้) นักเรียนจาก กรุงเทพมหานคร ได้เลือกเรียนสถาบัน BROWNSEnglish Lan…


  ขอแสดงความยินดีกับคุณอาร์ท ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

  ขอแสดงความยินดีกับคุณอาร์ท ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย นาย วุฒิกร คุณยงค์ (คุณอาร์ท) นักเรียนเดอะเบสท์ จากจังหวัด อุดรธาณี ได้เลือกเรียนภาษา หลักสูตร …


  สาธิตการสอนภาษาอังกฤษแบบชาวออสซี่ ของสถาบัน AICE ประเทศออสเตรเลีย

  สาธิตการสอนภาษาอังกฤษแบบชาวออสซี่ ของสถาบัน AICE ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เดอะเบสท์ ได้มีโอกาสจัดสาธิตการสอนภาษาอังกฤษแบบชาวออสซี่ โดยค…