Your search results

เดอะเบสท์ ร่วมงานการศึกษาโดยสถานทูตประเทศนิวซีแลนด์

Posted by admin on September 28, 2015
0

Think New Education New Zealand  Agent Seminar 2015 


คุณวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เข้าร่วมงาน “ThinkNew Education New Zealand  Agent Seminar 2015” โดยในงานนี้จัดขึ้นโดยทางฝ่ายการศึกษาของสถานทูตประเทศนิวซีแลนด์  เพื่อนให้การอัพเดตข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา พร้อมกับเชิญสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์ร่วมงานกว่า 50 สถาบัน ทั้งในระดับ มหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียน และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit กรุงเทพฯ ‪‎เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 

ประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาต่ออันดับต้นๆ ของโลก ด้วยคุณภาพของการศึกษา การเรียนในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ประกอบกับค่าครองชีพที่ไม่สูงมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ ทำให้ปัจจุบันนิวซีแลนด์กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลกอย่างแท้จริง

อ่านข้อมูลสถาบันจากประเทศนิวซีแลนด์


Promot

S__33292301

S__33292302

S__33292303
S__33292310

S__33292311

S__33292313

 การศึกษา newz การศึกษา newz การศึกษา newz การศึกษา newz การศึกษา newz

  • Advanced Search

Compare Listings