Your search results

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านสบเป็ด

Posted by admin on August 10, 2016
0

โรงเรียนบ้านสบเป็ด ร่วมกับ เดอะเบสท์ จัดค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ


      เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ร่วมกับเดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดโครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา 5-6 และชั้นมัธยมศึกษา 1-3 จำนวน 143 คน โดยโรงเรียนบ้านสบเป็ดและศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ต่างได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้น้องๆ กล้าแสดงออก และใช้กิจกรรมสนุกสนานดึงผู้เข้ารับการฝึกมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในลักษณะ Keep it simple เพื่อกระตุ้นให้น้องๆ ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการความสำเร็จในด้านการเรียนและการทำงานในอนาคต

      โดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดโครงการค่ายและกิจกรรมอบรม โดยทีมงานวิทยากรเจ้าของภาษาและทีมงานผู้มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถจัดรูปแบบค่ายได้ตามทุกความต้องการ สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจในการจัดกิจกรรมค่าย รวมถึงการสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศฟรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ


IMG_3717 IMG_3932IMG_3806IMG_4471IMG_4490IMG_4228IMG_4174
IMG_3957 2IMG_4436

IMG_4524

  • Advanced Search

Compare Listings