Your search results

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

Posted by admin on August 10, 2016
0

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมกับ เดอะเบสท์ จัดค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ


      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมกับเดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดโครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา ปวช.1 จำนวน 230 คน โดยวิทยาลัยเทคนิคลำปางและศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ต่างได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก และใช้กิจกรรมสนุกสนานดึงผู้เข้ารับการฝึกมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในลักษณะ Keep it simple เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการความสำเร็จในด้านการเรียนและการทำงานในอนาคต

      โดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดโครงการค่ายและกิจกรรมอบรม โดยทีมงานวิทยากรเจ้าของภาษาและทีมงานผู้มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถจัดรูปแบบค่ายได้ตามทุกความต้องการ สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจในการจัดกิจกรรมค่าย รวมถึงการสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศฟรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ


 

IMG_4583 IMG_4700 IMG_4820 IMG_4843 IMG_4875 IMG_4961 IMG_5039IMG_4560


  • Advanced Search

Compare Listings