Your search results

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Posted by admin on August 10, 2016
0

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับ เดอะเบสท์ จัดค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ


      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดโครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมและศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ต่างได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นำน้องๆ ทำกิจกรรม (Activity Base Learning) ที่ได้ทั้งความบันเทิงและมีความรู้สอดแทรกอยู่เสมอ และที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษ จนมีความมั่นใจและกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นต่อไปในอนาคต

      โดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดโครงการค่ายและกิจกรรมอบรม โดยทีมงานวิทยากรเจ้าของภาษาและทีมงานผู้มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถจัดรูปแบบค่ายได้ตามทุกความต้องการ สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจในการจัดกิจกรรมค่าย รวมถึงการสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศฟรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ


_MG_0605 _MG_0677 _MG_0832 _MG_0993 _MG_1038 _MG_1076 _MG_1101 _MG_1209 IMG_5767 IMG_5777


  • Advanced Search

Compare Listings