Your search results

ทุนเรียนภาษา+วิชาชีพ+ปริญญาตรี มูลค่า 560,000 บาท จากสองสถาบันชั้นนำ ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาและส่วนลดจาก James Cook University Brisbane + Sarina Russo Institute


James Cook University Brisbane (JCUB) และ Sarina Russo Institute (SRI) สองสถาบันชั้นนำแห่งออสเตรเลีย ร่วมมอบทุนการศึกษาและส่วนลดรวมมูลค่า 560,000 บาท โดยนักเรียนที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (grade 12) เมื่อสมัครและได้รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย JCUB (มูลค่า 300,000 บาท) จะได้รับส่วนลดค่าเรียนภาษาอีก 50% และถ้าสมัครทุนด้านธุรกิจ สามารถรับทุนเรียนวิชาชีพด้านธุรกิจจากสถาบัน SRI เพิ่มอีก มูลค่า 120,000 บาท โดยเรียนที่ SRI 1 ปี สามารถเข้าศึกษาต่อที่ JCUB ในชั้นปีที่ 2 ได้ทันที

ข้อดีของการเรียนหลักสูตรวีชาชีพ คือ

  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเรียน ป. ตรี 3 ปีเต็ม
  2. เรียนหลักสูตร ป. ตรี แค่ 2 ปี
  3. เมื่อเรียนจบ นักเรียนจะได้ประกาศนียบัตร 2 ใบพร้อมกันคือ วุฒิปริญญาตรี และวุฒิหลักสูตรวิชาชีพ

ทุนรวม JCUB 3


James Cook University (JCU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่สองของรัฐ Queensland และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นรู้จักระดับประเทศ ในปี 2009 มหาวิทยาลัยJames Cook นั้นได้ติดอยู่ใน ท๊อปมหาวิทยาลัย 500 อันดับของโลก นอกจากนี้ JCU ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 12 สถาบันของโลกที่มีชื่อเสียงสาขาการท่องเที่ยว และได้รับการจัดอันดับเป็น Top 4 ของโลก ด้านการศึกษาวิจัย ข้อมูลสถาบันเพิ่มเติม

Sarina Russo Institute (SRI) เป็นวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งเน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane รัฐ Queensland สถาบัน ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ จึงเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ผสมผสานทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายของนักศึกษาแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ข้อมูลสถาบันเพิ่มเติม

 ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย JCUB SRI ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย JCUB SRI ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย JCUB SRI ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย JCUB SRI 

  • Advanced Search

Compare Listings