Your search results

แสดงความยินดีกับน้องปานแก้ว นักเรียนเดอะเบสท์ ตัดสินใจไปเรียนต่อออสเตรเลีย

Posted by Webmaster Thebest on February 28, 2019
0

แสดงความยินดีกับน้องปานแก้ว นักเรียนเดอะเบสท์ ตัดสินใจไปเรียนต่อออสเตรเลีย


น้องปานแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลังจากเรียนจบ น้องปานแก้วก็ได้วางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศกับทางเดอะเบสท์เมื่อปีที่ผ่านมา โดยน้องปานแก้วได้เลือกเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สถาบัน TAFE Queensland ล่าสุด เรียนจบเรียบร้อยแล้ว เลยถือโอกาสท่องเที่ยว ก่อนกลับไทยค่ะ

TAFE เป็นสถาบันอาชีวะของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด มีความมั่นคงในเรื่องของสถาบัน ทั้งคุณภาพ ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยาวนานกว่า 130 ปี อาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ  มีหลักสูตรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ด้านการสอน และการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ มีให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลายหลักสูตร มากกว่า 500 หลักสูตร และนักเรียนทั่วโลกกว่า 180,000 คนต่อปี ตั้งแต่ ปี 2013 เป็นต้นมา และ ยังมีสถาบันเครือข่ายในทุกภูมิภาคของรัฐ Queensland อีกด้วย เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย สถานที่เรียนกว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องสมุด ร้านอาหารและภัตตาคาร ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ร้านทำผม ร้านหนังสือ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันคลิ๊ก

น้องปานแก้ว เรียนต่อออสเตรเลีย

น้องปานแก้ว เรียนต่อออสเตรเลีย

น้องปานแก้ว เรียนต่อออสเตรเลีย

น้องปานแก้ว เรียนต่อออสเตรเลีย

น้องปานแก้ว เรียนต่อออสเตรเลีย

น้องปานแก้ว เรียนต่อออสเตรเลีย

  • Advanced Search

Compare Listings