Your search results

ขอแสดงความยินดีกับน้องแตงกวา วีซ่านักเรียนออสเตรเลียผ่านเรียบร้อยแล้ว

Posted by Webmaster Thebest on November 14, 2019
0

ขอแสดงความยินดีกับน้องแตงกวา วีซ่านักเรียนออสเตรเลียผ่านเรียบร้อยแล้ว


น้องแตงกวา ได้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยน้องแตงกวาได้เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Active Conversation in English (ACE) และหลักสูตร IELTS Exam Preparation ที่สถาบัน Universal English สถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูง เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

Universal English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีตอบรับกับการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความสามารถ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมากกว่าครึ่ง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท อาจารย์ทุกคนเข้าใจในด้านการสอนภาษากับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองในโลกยุคปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบัน คลิก

 

  • Advanced Search

Compare Listings