Your search results

สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

Posted by admin on January 15, 2018
0

สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง


สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 เดอะเบสท์ ได้จัดโครงการ “สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม” เนื่องในเทศกาล “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม เล่นเกมส์ แจกของรางวัล บริจาคอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียน รวมถึงบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้กับนักเรียน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ และมอบความสุข รอยยิ้ม ตามโครงการ “สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม” 

เดอะเบสท์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน และน้องๆ ที่มาร่วมจัดกิจกรรมทุกท่านนะคะ และหวังว่า จะได้ร่วมงานกับน้องๆ ทุกคนอีกนะคะ เจอกันในปีหน้า กับโครงการดีๆ “สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม”

[vsw id=”gPrPazNdTjA” source=”youtube” width=”425″ height=”250″ autoplay=”no”]

สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 1

  • Advanced Search

Compare Listings