Your search results

เดอะเบสท์ ร่วมออกบูธ งานสะเต็มศึกษาภาคเหนือ

Posted by admin on February 25, 2015
0

เดอะเบสท์ ร่วมออกบูธ งานเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 12-14 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีน้องๆ นักเรียนจากหลายสถาบันได้สนใจเข้ามาสอบถาม การเรียนภาษา และศึกษาต่อต่างประเทศ  ฝากประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานหรือสถาบันที่ต้องการให้ทางเดอะเบสท์ เข้าร่วมงานการบรรยาย ออกบูธ หรืองานสัมมนาต่างๆ สามารถติดต่อ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ contact@thebest-edu.com

เดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings