Your search results

ร่วมงานวันวิชาการ เปิดบ้านบานชื่น โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

Posted by admin on February 25, 2015
0

‎เดอะเบสท์  ร่วมงานวันวิชาการ “เปิดบ้านบานชื่น” ณ ‪โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 


เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนภาษาและการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่น้องๆ นักเรียน  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ในช่วงปิดเทอมนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ เพียงเดือนละ 1,800 บาทเท่านั้น  ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ให้บริการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร รวมถึงการจัดการอบรม  บรรยาย สำหรับหน่วยงานต่างๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์

เดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings