Your search results

เดอะเบสท์ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

Posted by admin on November 28, 2016
0

เดอะเบสท์ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


      วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการศูนย์ฯ เดอะเบสท์ และนางสาวสรัลธัญรส ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่จากสถาบัน ICMS ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งโครงการเรียนภาษาระยะสั้น โครงการฝึกงาน การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษา รวมถึงการศึกษาต่อปริญญาเอกของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และยังได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สนใจทั้งเรื่องทุนการศึกษาจากสถาบัน ICMS และการศึกษาต่อต่างประเทศศูนย์ฯ เดอะเบสท์ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

      เดอะเบสท์ เป็นศูนย์ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจรที่สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จึงทำให้มีบริการฟรีสำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่การให้คำแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ดำเนินการในการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก รับส่งสนามบินและบริการอื่นๆ ตลอดจนการติดตามดูแลจนสำเร็จการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรีที่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์   โทร. 053-354 225, 088-269 5099, 090-327 3558


img_6631 img_6635 img_6663 img_6669 img_6672 img_6679

 

  • Advanced Search

Compare Listings