Your search results

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของศูนย์ฯ ที่เดินทางไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

Posted by admin on December 14, 2015
0

ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ร่วมยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ


     เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุชินา โสดารัตน์ (น้องนิ่ม) และนางสาววราภรณ์ แสงสุทธิเศรษฐ์ (น้องบี) นักเรียนของศูนย์ฯ เดอะเบสท์จากจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ต่างได้เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้น้องงนิ่มยังได้ไปศึกษาหลักสูตรวิชาชีพด้านธุรกิจ ที่สถาบัน MEGA เมืองซิดนีย์ และน้องบีก็ได้ไปเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการตลาด ที่สถาบัน UBSS ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ก็มีครอบครัวและเพื่อนๆ ร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

    โดยศูนย์ฯ เดอะเบสท์ขอขอบคุณที่ได้ไว้ใจเลือกใช้บริการของทางศูนย์ฯ ตั้งแต่ขอคำแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ดำเนินการในการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก รับส่งสนามบินและบริการอื่นๆ ซึ่งทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์เรามีการให้บริการแบบครบวงจรและสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี


S__10125327

7349

7351

S__10125326

เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ

  • Advanced Search

Compare Listings