Your search results

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุ้งกิ้ง ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

Posted by admin on July 27, 2017
0

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุ้งกิ้งที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย


นางสาวประภานิช สีติวัน (คุณกุ้งกิ้ง) จากจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย โดยเดินทางพร้อมกับน้องตาโต ซึ่งคุณกุ้งกิ้ง ได้เลือกเรียนหลักสูตร English Language Programs for International Students ของสถาบัน ILSC เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เดอะเบสท์ ขอขอบคุณ คุณกุ้งกิ้ง ที่ได้ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา และ ก็ขอให้ คุณกุ้งกิ้ง ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อวางแผนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตนะคะ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ก็สัญญาว่าจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ILSC (International Language Schools of Canada) เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศแคนาดา สถาบันมีผลงานเป็นที่พิสูจน์แล้วว่า อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้านภาษาของนักเรียนมาแล้วทั่วโลก ILSC ยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีวิทยาเขตกระจายทั่วภูมิภาคในทวีปต่างๆ รวมถึง ILSC Australia  เพื่อเป็นตัวเลือกให้นักเรียนสามารถมีตัวเลือกในการศึกษาได้ทุกคน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี

ข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบัน : https://thebest-edu.com/ilsc-australia/

เรียนต่อออสเตรเลีย กุ้ง เรียนต่อออสเตรเลีย กุ้ง

เรียนต่อออสเตรเลีย กุ้ง เรียนต่อออสเตรเลีย กุ้ง

  • Advanced Search

Compare Listings