Your search results

ขอแสดงความยินดีกับน้องตาโต ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

Posted by admin on July 19, 2017
0

ขอแสดงความยินดีกับน้องตาโต ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย


นางสาวชุติภา เลาหมี่ (น้องตาโต) นักเรียน จากทางเดอะเบสท์ ได้ตัดสินใจเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ โดย น้องตาโตได้เลือกเรียนหลักสูตร English Language Programs for International Students ของสถาบัน ILSC เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียค่ะ เดอะเบสท์ ก็ขอให้น้องตาโต ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อวางแผนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย มาพัฒนาธุรกิจ โฮมสเตย์บ้านหมอกตะวันต่อไปในอนาคตนะคะ และขอขอบคุณน้องตาโตมากๆ นะคะ ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ก็สัญญาว่าจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณมากค่ะ 

ILSC (International Language Schools of Canada) เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศแคนาดา สถาบันมีผลงานเป็นที่พิสูจน์แล้วว่า อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้านภาษาของนักเรียนมาแล้วทั่วโลก ILSC ยังเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีวิทยาเขตกระจายทั่วภูมิภาคในทวีปต่างๆ รวมถึง ILSC Australia  เพื่อเป็นตัวเลือกให้นักเรียนสามารถมีตัวเลือกในการศึกษาได้ทุกคน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี

ข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบัน ? : https://goo.gl/Yqre2s

เรียนต่อออสเตรเลีย ตาโต เรียนต่อออสเตรเลีย ตาโต เรียนต่อออสเตรเลีย ตาโต เรียนต่อออสเตรเลีย ตาโต เรียนต่อออสเตรเลีย ตาโต

  • Advanced Search

Compare Listings