Your search results

ขอแสดงความยินดีกับคุณอาร์ท ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

Posted by admin on July 24, 2017
0

ขอแสดงความยินดีกับคุณอาร์ท ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย


นาย วุฒิกร คุณยงค์ (คุณอาร์ท) นักเรียนเดอะเบสท์ จากจังหวัด อุดรธาณี ได้เลือกเรียนภาษา หลักสูตร Intensive General English, Workplace English Level 1 และต่อด้วย Business English Level 2 ที่สถาบัน Access Language Centre เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทักษะภาษาอังกฤษ มาต่อยอดการทำงานในอนาคต ศูนย์ เดอะเบสท์ ต้องขอขอบคุณ คุณอาร์ท ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ก็สัญญาว่าจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

สถาบัน ACCESS LANGUAGE CENTRE ได้ถูกก่อตั้ง ในปีคศ.1997 โดยมี ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองซิดนีย์ มีนักเรียนมาจากหลายเชื้อชาติทั่วโลกมากกว่า 40 ประเทศ นักเรียนและผู้ปกครองต่างให้ความไว้วางใจในมาตรฐานของสถาบัน ACCESS LANGUAGE CENTRE ออสเตรเลีย

สถานที่ตั้ง 72 Mary Street Surry Hills, Sydney NSW 2010 Australia

Website : https://thebest-edu.com/access-language-centre/

เรียนต่อออสเตรเลีย-อาร์ท

  • Advanced Search

Compare Listings