MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น กับสถาบัน Tamagawa International Language School

09 เมษายน 2015 0 admin

Tamagawa International Language School แจกทุน Newspaper Scholarship


โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ทามากาว่าอินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ภาษาวัฒนธรรม โรงเรียนภาษาทามากาว่าอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งเป้าหมายไปยังการจัดตั้งระบบการ ศึกษาในแนวกว้าง เพื่อที่จะให้การศึกษาได้ตลอดชีพ และการปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนจากทั่วโลกในลักษณะต่างๆ โรงเรียนได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดยสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 460 คนต่อปีการศึกษา ซึ่งนอกจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ยกตัวอย่างเช่นคอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคอร์สเตรียมสอบเข้าปริญญาโท หรือคอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียนวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้

จุดเด่นของสถาบัน

 • จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการเตรียมจัดสัมมนาการศึกต่อปีละ 2- 3 ครั้ง และยังมีการสอนวิชาพื้นฐานเช่น คณิตศาสตร์ สหศึกษา และ ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม และยังมีการแนะแนวแบบตัวต่อตัวอีกด้วย
 • หลักสูตรเพื่อการหางานในญี่ปุ่น นอกจากเรื่องการศึกษาต่อแล้ว โรงเรียนยังได้จัดหลักสูตรที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้อีกด้วย
 • การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ชั้น 8 ของโรงเรียนจะมีห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอีกด้วย
 • การสอนที่เข้มข้น แต่ละปีจะมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งผลการเรียน ผลการสอบ และการเข้าเรียน รวมไปถึงความเห็นของอาจารย์ที่มีต่อตัวนักเรียนด้วย
 • มีกิจกรรมนอกวิชาเรียนเพื่อทำความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักเรียนจะได้เดินทางไปสถานที่ต่างเพื่อทำความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น
 • อบรมภาษาญี่ปุ่นฟรีช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน นักเรียนสามารถเข้าเรียนเพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
 • ตั้งอยู่มในสถานที่ที่เหมาะกับการศึกษา ห่างจากโรงเรียนไปเพียง 3 นาทีด้วยการเดิน จะเป็นหอสมุดอาซาคุสะบาชิ และสวนสาธารนะ ซึ่งเหมาะกับการหาความรู้
 • กิจกรรมของโรงเรียน เช่น นักเรียนที่เข้าเรียนสม่ำเสมอ และผลการเรียนดี จะได้ร่วมงานดินเนอร์ปาร์ตี้กับผู้อำนวยการ หรือเชิญครอบครัวมาที่โรงเรียน 

หลักสูตร

 • หลักสูตรการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • หลักสูตรภาษา ญี่ปุ่น 1-2 ปี ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง
 • หลักสูตรอบรมระยะสั้น (สูงสุด 3เดือน)

ทุนการศึกษา

นักเรียนของทางโรงเรียนมีสิทธ์ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นยอด 50,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 เยน

นักเรียนที่เรียนที่สถาบันเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน จำนวน 10 คน ก็มีสิทธ์ได้รับทุนจากทางโรงเรียน ซึ่งเป็นยอดรวม 100,000 เยน โดยบุคลากรของทางโรงเรียน จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ควรได้รับทุน


แจกทุนการศึกษา “Newspaper Scholarship” ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

เรียนกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นชื่อดัง สถาบัน Tamagawa International Language Schoolประเทศญี่ปุ่น มีสองสาขา คือ โตเกียว และ อิบารากิ รวมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย พร้อมที่พักฟรีทั้งหมด มูลค่ารวมกว่า 660,000 เยน หรือ 200,000 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าเดินทาง) รวมถึงการันตี มีงานทำ 6 วันต่ออาทิตย์ คืองานส่งหนังสือ ตอนเช้า และ ตอนเย็น โดยค่าจ้างจะอยู่ที่ 90,000 เยนต่อเดือน หรือประมาณ 27,400 บาท

เงื่อนไข

– ผู้สมัครจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท หรือประมาณ 200,000 JPY (จะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากเริ่มเรียน)

– ค่าใช้จ่ายของเทอมแรกจะตกอยู่ที่ 729,800 JPY โดยโรงเรียนจะเป็นผู้ออกให้(ประมาณ 222,500 บาท)

– ทุนไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบิน

เรียนภาษาญี่ปุ่น2


Tamagawa International Language School

Website: www.tamagawa-school.jp

ชม VDO แนะนำสถาบัน

Address: 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053

Tel: 81-3-3861-8201

Fax: 81-3-3861-8140

เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น