MENU

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น กับสถาบัน Tamagawa International Language School

09 เมษายน 2015 0 admin

Tamagawa International Language School แจกทุน Newspaper Scholarship


โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ทามากาว่าอินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ภาษาวัฒนธรรม โรงเรียนภาษาทามากาว่าอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งเป้าหมายไปยังการจัดตั้งระบบการ ศึกษาในแนวกว้าง เพื่อที่จะให้การศึกษาได้ตลอดชีพ และการปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนจากทั่วโลกในลักษณะต่างๆ โรงเรียนได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดยสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 460 คนต่อปีการศึกษา ซึ่งนอกจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ยกตัวอย่างเช่นคอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคอร์สเตรียมสอบเข้าปริญญาโท หรือคอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียนวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้

จุดเด่นของสถาบัน

 • จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการเตรียมจัดสัมมนาการศึกต่อปีละ 2- 3 ครั้ง และยังมีการสอนวิชาพื้นฐานเช่น คณิตศาสตร์ สหศึกษา และ ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม และยังมีการแนะแนวแบบตัวต่อตัวอีกด้วย
 • หลักสูตรเพื่อการหางานในญี่ปุ่น นอกจากเรื่องการศึกษาต่อแล้ว โรงเรียนยังได้จัดหลักสูตรที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้อีกด้วย
 • การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ชั้น 8 ของโรงเรียนจะมีห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอีกด้วย
 • การสอนที่เข้มข้น แต่ละปีจะมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งผลการเรียน ผลการสอบ และการเข้าเรียน รวมไปถึงความเห็นของอาจารย์ที่มีต่อตัวนักเรียนด้วย
 • มีกิจกรรมนอกวิชาเรียนเพื่อทำความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักเรียนจะได้เดินทางไปสถานที่ต่างเพื่อทำความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น
 • อบรมภาษาญี่ปุ่นฟรีช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน นักเรียนสามารถเข้าเรียนเพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
 • ตั้งอยู่มในสถานที่ที่เหมาะกับการศึกษา ห่างจากโรงเรียนไปเพียง 3 นาทีด้วยการเดิน จะเป็นหอสมุดอาซาคุสะบาชิ และสวนสาธารนะ ซึ่งเหมาะกับการหาความรู้
 • กิจกรรมของโรงเรียน เช่น นักเรียนที่เข้าเรียนสม่ำเสมอ และผลการเรียนดี จะได้ร่วมงานดินเนอร์ปาร์ตี้กับผู้อำนวยการ หรือเชิญครอบครัวมาที่โรงเรียน 

หลักสูตร

 • หลักสูตรการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • หลักสูตรภาษา ญี่ปุ่น 1-2 ปี ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง
 • หลักสูตรอบรมระยะสั้น (สูงสุด 3เดือน)

ทุนการศึกษา

นักเรียนของทางโรงเรียนมีสิทธ์ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นยอด 50,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 เยน

นักเรียนที่เรียนที่สถาบันเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน จำนวน 10 คน ก็มีสิทธ์ได้รับทุนจากทางโรงเรียน ซึ่งเป็นยอดรวม 100,000 เยน โดยบุคลากรของทางโรงเรียน จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ควรได้รับทุน


แจกทุนการศึกษา “Newspaper Scholarship” ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

เรียนกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นชื่อดัง สถาบัน Tamagawa International Language Schoolประเทศญี่ปุ่น มีสองสาขา คือ โตเกียว และ อิบารากิ รวมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย พร้อมที่พักฟรีทั้งหมด มูลค่ารวมกว่า 660,000 เยน หรือ 200,000 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าเดินทาง) รวมถึงการันตี มีงานทำ 6 วันต่ออาทิตย์ คืองานส่งหนังสือ ตอนเช้า และ ตอนเย็น โดยค่าจ้างจะอยู่ที่ 90,000 เยนต่อเดือน หรือประมาณ 27,400 บาท

เงื่อนไข

– ผู้สมัครจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท หรือประมาณ 200,000 JPY (จะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากเริ่มเรียน)

– ค่าใช้จ่ายของเทอมแรกจะตกอยู่ที่ 729,800 JPY โดยโรงเรียนจะเป็นผู้ออกให้(ประมาณ 222,500 บาท)

– ทุนไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบิน

เรียนภาษาญี่ปุ่น2


Tamagawa International Language School

Website: www.tamagawa-school.jp

ชม VDO แนะนำสถาบัน

Address: 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053

Tel: 81-3-3861-8201

Fax: 81-3-3861-8140

เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น

 

Related posts:

โรงเรียนมัธยมจากนิวซีแลนด์ Cashmere High School
เรียน High School ที่นิวซีแลนด์กับ Cashmere High S...
ยินดีกับนักเรียนของ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ที่ไปศึกษาต่อ...
ยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปศึกษาต่อที่ Macquarie Educ...
ISL Sprachschule เรียนภาษาเยอรมันกับสถาบันเจ้าของภ...
สถาบันสอนภาษาเยอรมัน ISL Sprachschule iSL L...
เปิดแล้ว!! คอร์ส Conversation คอร์สใหม่ ประจำเดือน...
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ Conversation คอร์สใหม่ เดือนเ...

Comments

comments

Blog Feed