MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์กับ University of Otago

01 ตุลาคม 2015 0 admin

ศูนย์ภาษาจากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์


มหาวิทยาลัยโอทาโก้ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์  อายุกว่า 150 ปี ตลอดจนเป็นที่ยอมรับและรู้จักในระดับสากล ในด้านคุณภาพของการสอน ความนิยมในหมู่นักศึกษาและเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก้ตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัย มีอาคารที่สวยงามทันสมัยเป็นของตัวเองที่มีนักศึกษาว่า 23,000 คนรวมถึงนักศึกษาต่างชาติกว่า 2,600 คนจาก 100 ประเทศ

Website : www.otago.ac.nz

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

 • 362 Leith Street,Dunedin 9016, New Zealand
 • PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand

จุดเด่นของสถาบัน

 • แบ่งการเรียนเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด
 • มีประกาศนียบัตรให้เมื่อจบหลักสูตร
 • มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและกว่า 100 เชื้อชาติ
 • กิจกรรมมากมายให้ตลอดการศึกษา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอน
 • มีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
 • อาจารย์ระดับคุณภาพที่คัดสรรจากผู้มีประสบการร์โดยตรง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
 • IELTS, TOEFL iBT, TOEIC
 • หลักสูตรเรียนเตรียมปริญญาตรีโดยไม่ต้องสอบผล IELTS
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในโอทาโก(ป.ตรี-ป.โท)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบกลุ่ม
 • ภาษาอังกฤษสำหรับครูและอาจารย์

เรียนภาษานิวซีแลนด์ otago เรียนภาษานิวซีแลนด์ otago เรียนภาษานิวซีแลนด์ otago เรียนภาษานิวซีแลนด์ otago เรียนภาษานิวซีแลนด์ otago