Your search results

โรงเรียนมัธยมจากนิวซีแลนด์ Cashmere High School

เรียน High School ที่นิวซีแลนด์กับ Cashmere High School


โรงเรียน แคชเมียร์ ไฮสคูล์ เป็นโรงเรียนมัธยม แบบสหศึกษา ของรัฐบาล โดยมีนักเรียนในท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ประมาณ  1,750 คน และนักเรียนจากต่างชาติ ประมาณ 50 คน  โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองไครสต์เชิร์ช ซึ่งเป็นเมืองประตูสู่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ พร้อมยินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติและให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โรงเรียนเป็นที่รู้จักดีทั่วทั้งนิวซีแลนด์ ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านหลักสูตรศิลปะและการดนตรี 

Website : www.cashmere.school.nz

สถานที่ตั้ง : Cashmere High School  172 Rose Street Christchurch 8024 NEW ZEALAND

จุดเด่นของสถาบัน

  • โรงเรียน Cashmere High School ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่และสวยงาม
  • มีสนามกีฬา หลายแห่ง และเทนนิสหลายคอร์ท โรงยิมใหม่ที่สร้างเสร็จ ห้องสมุด ห้องแสดงละคร ศิลปะ และดนตรี
  • โรงเรียนนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และมีห้องคอมพิวเตอร์และห้องวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
  • นักเรียนจาก Cashmere High School มีสถิติที่ดีทั้งในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับ อุดมศึกษา และ การสอบภายใน
  • โรงเรียนมีนักเรียนต่างชาติ สร้างวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยนักเรียนต่างชาติกว่า 50 คน 
  • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (4 -10 ชั่วโมง) ให้กับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่พร้อมที่จะเข้าเรียน

img-151006163743เรียนภาษานิวซีแลนด์ cashmere เรียนภาษานิวซีแลนด์ cashmere เรียนภาษานิวซีแลนด์ cashmere เรียนภาษานิวซีแลนด์ cashmere เรียนภาษา นิวซีแลนด์ cashmere

 

 

  • Advanced Search

Compare Listings