Your search results

โครงการแลกเปลี่ยน Demi Pair ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย

โครงการพิเศษ Demi Pair กับสถาบัน Access Language Centre 


โครงการ Demi Pair คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รวมกับการเรียนภาษาอังกฤษ และดูแลเด็กไปพร้อมๆ กัน  ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนานาประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 18 -35 ปี ขึ้นไป ที่รักเด็ก และต้องการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และต้องการเรียนรู้ วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงได้ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัย และสัมผัส ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวออสเตรเลีย ผู้สมัคร Demi Pair จะได้รับการดูแลเหมือนเป็น ส่วนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์ โดยหน้าที่หลักของ Demi Pair คือ ดูแลเด็กและช่วยผิดชอบเรื่องงานบ้าน และเรียนภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของโครงการ (ใบสมัครและเอกสารอื่นๆ สามารถขอได้ที่ contact@thebest-edu.com)

1

2


สถาบัน ACCESS LANGUAGE CENTRE ก่อตั้ง เมื่อปีคศ.1997 โดยมีสถานที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมอยู่บริเวณใจกลางเมืองซิดนีย์ มีนักเรียนมาจากหลายเชื้อชาติทั่วโลกมากกว่า 40 ประเทศมาเรียนที่สถาบันตลอดทุกช่วงปี เพราะนักเรียนและผู้ปกครองต่างให้ความไว้วางใจในมาตรฐานด้านการเรียนและการให้บริการของสถาบัน ACCESS LANGUAGE CENTRE ที่ออสเตรเลีย

สถานที่ตั้ง 72 Mary Street Surry Hills, Sydney NSW 2010 Australia

Website : www.access.nsw.edu.au

ชม VDO แนะนำสถาบัน

จุดเด่นของสถาบัน
● สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ และราคาไม่แพง
● Access เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานในการเรียนการสอน
● Access เป็นสถาบันชั้นนำที่มีห้องเรียนทันสมัย อุปกรณ์ในการสอนที่มีคุณภาพ
● ห้องเรียนขนาดเล็ก จำกัดนักเรียนในห้องโดยเฉลี่ยประมาณเพียง 12 คนต่อห้องเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั่­วถึง
● สามารถเลือกเรียนเช้า หรือบ่ายได้ตามความต้องการ
● นักศึกษามีโอกาสได้งานทำระหว่างศึกษา

เรียนภาษาออสเตรเลีย access เรียนภาษาออสเตรเลีย access เรียนภาษาออสเตรเลีย access เรียนภาษาออสเตรเลีย access

  • Advanced Search

Compare Listings