Your search results

โครงการ Summer Camp ที่เมลเบิร์นกับสองโรงเรียนคุณภาพ

Brighton Secondary College  และ Holmes Institute สองโรงเรียนมากคุณภาพ


Brighton Secondary College เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการ สังกัดรัฐบาลแห่งวิคตอเรีย   ตั้งอยู่ใกล้ชายหาด Brighton Beach อันมีชื่อเสียงในเมลเบิร์น   มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบครันและบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก ในทางที่เหมาะสม

Holmes Institute เป็นวิทยาลัยเอกชนชั้นนำตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น เปิดสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักเรียนไทยที่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์: www.brightonsc.vic.edu.au และ www.holmes.edu.au

สำหรับนักเรียนอายุ : 11 – 18  ปีขึ้นไป

ระยะเวลาโปรแกรม : 2 – 30  เมษายน  2559 (4 สัปดาห์)

ที่พัก : โฮมสเตย์ (ครอบครัวชาวออสเตรเลีย)

ราคา : 182,000 บาท

โปรโมชั่น : ส่วนลด 3,000 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินมัดจำ 30,000 บาท ภายในวันที่  25 ธันวาคม 2558

ราคารวมค่าใช้จ่าย

 • ค่าเล่าเรียนและกิจกรรมตลอดหลักสูตร
 • ค่าโฮมสเตย์ (ห้องละ 2 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าทัศนศึกษาตามโปรแกรม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน
 • ค่าเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียนและที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าประกาศนียบัตร
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพแบบกลุ่ม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • เจ้าหน้าที่คนไทยดูแลนักเรียนตลอดโปแกรม
 • ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางโยสถานทูตออสเตรเลีย

*ราคาไม่รวม : ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ค่าอินเตอร์เน็ต  ซิมการ์ด น้ำหนักสัมภาระเกิน และอื่นๆ

จุดเด่นของโปรแกรม

 • ในช่วงเช้าของสัปดาห์แรก อุ่นเครื่องด้วยหลักสูตร High School Preparation ที่สถาบัน Holmes Institute และช่วงบ่ายทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในตัวเมืองเมลเบิร์น
 • ในช่วงสัปดาห์สัปดาห์ที่ 2 – 4 สัมผัสกับบรรยากาศตอนเรียนในห้องจริง และร่วมกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียนชาวออสเตรเลียรุ่นเดียวกัน ในโรงเรียน Brighton Secondary College พร้อมทัศนศึกษาช่วงบ่ายในวันธรรมดา สัปดาห์ละ 1 วัน และเต็มวันในวันเสาร์

ตารางเวลาของโปรแกรม

brighton

เรียนภาษาออสเตรเลีย brighton เรียนภาษาออสเตรเลีย brighton เรียนภาษาออสเตรเลีย brighton เรียนภาษาออสเตรเลีย brighton

 • Advanced Search

Compare Listings