MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
สถาบัน Le Cordon Bleu Melbourne Campus

13 มิถุนายน 2015 0 admin

Le Cordon Bleu Melbourne Campus


สถาบัน Le Cordon Bleu ผู้นำระดับโลกด้านการสอนการทำอาหารฝรั่งเศสมายาวนานกว่า 110 ปี โดยเน้นการทำอาหารและขนมฝรั่งเศสมากมายหลายชนิด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้, พัฒนาทักษะความชำนาญ, และเผยแพร่ความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารตามตำหรับฝรั่งเศสที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี สถาบันเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการทำอาหารระยะสั้นไปจนถึงหลักสูตรระยะยาวแต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดย Master Chefs ผู้มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน ทั้งในการทำอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำชาติ, เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบหลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากภัตตาคารในหลายประเทศทั่วโลก

Website : www.lecordonbleu.com.au

ชม VDO แนะนำสถาบัน

สถานที่ตั้ง 488 South Road, Moorabbin Victoria 3189 Australia

จุดเด่น

  • สถาบันมีชื่อเสียงระดับ World Class
  • อาจารย์ผู้สอนผู้เป็นเชฟทำอาหารในโรงแรมหรือภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน
  • สถาบันมีชื่อเสียง เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ นักเรียนจะสามารถมีงานทำที่ดี
  • อุปกรณ์ที่ใช้สอนมีความทันสมัย เครื่องใช้ต่างๆ ล้วนใช้เทคโนโลยี
  • นักศึกษาจะได้รับเทคนิคพิเศษจากสถาบันที่หาไม่ได้จากที่อื่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

– Advanced Diploma of Hospitality
– Bachelor Degrees
– Bachelor of Business (International Hotel Management)
– Bachelor of Business (International Restaurant)


Le Cordon Bleu มอบทุนการศึกษา $10,000

ให้แก่นักเรียนทุกคนที่เริ่มเรียนกับ สถาบัน Le Cordon Bleu วิทยาเขตใหม่ที่ Melbourne ในเดือน กรกฎาคม 2015 นี้

Advanced Diploma of Hospitality (Cuisine & Patisserie)

Condition  

: AUD$ 5,000 reduction in fees Certificate IV 
: AUD$ 5,000 reduction in fees Advanced Diploma

เรียนภาษาออสเตรเลีย lcb

เรียนภาษาออสเตรเลีย lcb เรียนภาษาออสเตรเลีย lcb เรียนภาษาออสเตรเลีย lcb