Your search results

โปรแกรมซัมเมอร์แคมป์ที่อเมริกากับสถาบัน FLS INTERNATIONAL

FLS Discover California Summer Camp


โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจเฉพาะด้าน จาก FLS International

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉพาะด้านของ FLS เป็นกิจกรรมพิเศษที่จะช่วยสำรวจความชอบส่วนตัวเฉพาะด้านให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไปพร้อมกันกับช่วงเวลาวันหยุดอันแสนพิเศษในระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ โดย FLS มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่ตอบสนองความชอบในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความชอบด้านกีฬา ด้านศิลปะหรือการเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจ และการผจญภัย

เปิดโลกกว้างที่แคลิฟอร์เนีย (Discover California กับสถาบัน Citrus College)

โปรแกรมซัมเมอร์แคมป์ 3 สัปดาห์ที่เมือง Los Angeles รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยสถาบัน FLS International ลักษณะโปรแกรมจะเป็นแบบเรียนในช่วงเช้าที่ Citrus College, LA และทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยวทัศนศึกษาในช่วงบ่ายและวันเสาร์เต็มวันที่เมือง Los Angeles รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น เยี่ยมชม Hollywood, Beverly Hills, Disneyland, Universal Studio เป็นต้น หลังจากจบโปรแกรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบัน FLS International

รับอายุตั้งแต่: 15 ปีขึ้นไป

ระยะเวลา: 20 วัน โดยสามารถเลือกช่วงเวลาได้ ดังนี้

  • 28 ก.พ. – 19 ก.พ. 59
  • 6 มี.ค. – 26 มี.ค.59
  • 13 มี.ค. – 2 เม.ย.59
  • 20 มี.ค. – 9 เม.ย.59
  • 31ก.ค. – 20 ส.ค. 59 *
  • 7 ส.ค. – 27 ส.ค. 59 *
  • 14 ส.ค. – 3 ก.ย. 59 *
  • 11 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 59
  • 18 ธ.ค. – 7 ม.ค. 60

ค่าโปรแกรม: $3,575 และ $3,885 สำหรับช่วงเวลา *

ค่าโปรแกรมรวม :

+ ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงเช้า (18 บทต่อสัปดาห์)กับอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง มีสอบวัดระดับในวันแรกและจัดเรียนรวมกับนักเรียนระดับเดียวกัน

+ ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ ห้องคู่ (1ห้องต่อนักเรียน 2คน) มีอาหาร 2มื้อในวันจันทร์-ศุกร์ อาหาร 1 มื้อในวันเสาร์และอาทิตย์ 3มื้อ

+ ค่าไปรับและจัดส่งที่สนามบิน

+ ปาร์ตี้ต้อนรับและอำลาจบหลักสูตร ค่าหนังสือ เสื้อยืด ภาพถ่าย และประกาศนียบัตร

+ ทุกกิจกรรมและท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่โรงเรียนดูแลตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม :

ค่าใบสมัคร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือกิจกรรมและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น


1

2

เรียนภาษาอเมริกา fls เรียนภาษาอเมริกา fls เรียนภาษาอเมริกา fls เรียนภาษาอเมริกา fls เรียนภาษาอเมริกา fls

  • Advanced Search

Compare Listings