MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
เรียนต่อแคนาดากับเครือโรงเรียน Delta School District

01 กรกฎาคม 2016 0 admin

เครือโรงเรียนคุณภาพจากแคนาดา Delta School District


Delta School District เป็นกลุ่มโรงเรียนจำนวน 31 แห่ง ประกอบไปด้วย Elementary school 24 แห่ง และ Secondary School 7 แห่ง กระจายอยู่ไม่ห่างกันในเขตเดลตา มณทลบริติสโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีนักเรียนทั้งชาวแคนาดา และนักเรียนนานาชาติกว่า 16,000 คน (อ่านรายละเอียดของแต่ละโรงเรียน) อยู่ห่างจากใจกลางเมืองแวนคูเวอร์เพียง 30 นาที และห่างจากสนามบิน 20 นาที โดยเป็นย่านของชนชั้นกลางค่อนสูง ซึ่งประชากรมีความพอใจในมาตรฐานการครองชีพที่ดี และภายในเขตยังมีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อยที่สุดในภูมิภาค

การเรียนกับทุกสถาบันของ Delta School District นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี พร้อมมีคณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้จากสถิติจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก Delta School District จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ทั้งมหาวิทยาลัยภายใน และภายนอกประเทศแคนาดา และจากการรายงานของกระทรวงศึกษาธิการแห่งมณฑลบริทิช โคลัมเบีย และในโรงเรียนหลายแห่งก็มีนักเรียนชาวแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษถึง 95%

Website : th.godelta.ca


จุดเด่น

? เดลต้ามีดินแดนสามด้านล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและแม่น้ำในประเทศ จึงทำให้มีธรรมชาติที่งดงามหลายแห่ง.
? เป็นชุมชนที่มั่งคั่งและมีจิตใจเปิดกว้างเป็นสากล เขตเทศบาลนครเดลต้า มีผู้อยู่อาศัยถาวร และผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก และเป็นชุมชนของผู้มีการศึกษาสูง
? มีนักเรียนชาวแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษถึง 95%
? มีอัตราผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุดเป็น อันดับ 2 ของมณฑลบริทิชโคลัมเบีย
? มีหลักสูตรวิชาการทั้งแบบเต็มปีการศึกษาและแบบระยะสั้นและการเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยแบบเข้มงวด
? อยู่ห่างไปทางตอนใต้ของเมืองแวนคูเวอร์เพียง 30 นาที
? ให้บริการฟรีในการเป็นผู้ปกครองดูแลนักเรียน พร้อมมอบประสบการณ์การพักแบบโฮมสเตย์ของแคนาดา
? มีบริการไปรับและการเดินทางจากสนามบินฟรี
? มีคณาจารย์ที่ชนะรางวัลในระดับชาติ คณะครูของเมืองเดลต้าชนะรางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติมาก มาย รวมทั้งที่อยู่ใน 10 อันดับสุดยอดและ 30 อันดับสุดยอดของแคนาดา


หลักสูตรการเรียน
? หลักสูตรระยะยาว
นักเรียนสามารถเข้าเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีหรือนานกว่านั้น ในหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาอย่างเต็มหลักสูตร โดยจะมีหลักสูตร ESL เปิดสอนในโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อช่วยนักเรียนนานาชาติตามความจำเป็น ผู้ประสาน งานนักเรียนนานาชาติในโรงเรียนมัธยมศึกษาแต่ละแห่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มาเยือนในเรื่องที่จำเป็นในแต่ละวัน และได้รับมอบหมายให้ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างดีที่สุด ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาก็ได้รับมอบหมายให้ช่วยนักเรียนแต่ละคนในเรื่องการเลือกวิชาเรียน และการวางแผนเพื่อมุ่งสู่การเรียนในระดับปริญญา รวมทั้งจะให้ความช่วยเหลือเรื่องส่วนตัวในชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วย เวลาเริ่มเรียนของหลักสูตรคือเดือนกันยายน และเดือนมกราคม/เดือนกุมภาพันธ์
? หลักสูตรครึ่งปี
โรงเรียนทุกแห่งยังรับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรครึ่งปี โดยจะเรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาแบบเต็มหลักสูตร ส่วนเวลาเริ่มเรียนคือเดือนกันยายน และเดือนมกราคม/เดือนกุมภาพันธ์
? หลักสูตรระยะสั้น
นักเรียนอาจจะสมัครเข้าเรียนเป็นเวลา 3 เดือนหรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เรียนที่ว่างอยู่ และยังมีหลักสูตรการเรียนเฉพาะกลุ่มที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนกลุ่มละ 15 คนขึ้นไป
? หลักสูตรภาคฤดูร้อน
เขตเดลต้ามีหลักสูตรภาคฤดูร้อนหลากหลายสาขาที่เปิดรับนักเรียนนานาชาติ อาทิ
* การเรียนวิชา ESL ครึ่งวัน
* การเรียนวิชา ESL เต็มวันแบบเข้มงวด
* หลักสูตรที่เรียน ESL ในช่วงเช้า และทำกิจกรรมในช่วงบ่าย
* หลักสูตรค่ายเรียนภาคฤดูร้อน
* หลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
* วิชาที่ได้รับหน่วยกิตในระดับมัธยมศึกษา (หลักสูตร 6 สัปดาห์)
* หลักสูตรฝึกหัดครูและหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่าวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ


ค่าใช้จ่าย
Application Form
เรียนภาษาแคนาดา delta เรียนภาษาแคนาดา delta เรียนภาษาแคนาดา delta เรียนภาษาแคนาดา delta