Your search results

Conversation‬ หลักสูตรใหม่เอาใจ คนอยากพูดภาษาอังกฤษได้

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ รูปแบบใหม่


เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ เอาใจ คนอยากเรียนภาษาแบบเข้มข้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

? คอร์สเรียนสนทนา Conversation‬ รูปแบบใหม่เข้นข้นกว่าเดิม

  • หลักสูตรคุณภาพใหม่ที่ลดและรวมเวลาจากหลักสูตรสนทนา Basic Conversation และ Elementary Conversation เข้าด้วยกันอย่างลงตัวจาก 70 ชม. เหลือเพียง 50 ชม. โดยอาจารย์คนไทยผู้เข้าใจการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้

? คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มากประสบการณ์ Advanced Conversation‬

  • หลักสูตรเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 30 ชม. ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ฟัง-พูด ตอบโต้กับอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของภาษาพร้อมรับเทคนิคดีๆ ที่มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษทั่วๆ ไป 

 ? “ภาษาอังกฤษ อย่าลังเลที่จะเรียน เรียนก่อน รู้ก่อน นำไปใช้ก่อน” ?


โปรโมชั้นเพิ่มเติมสุดพิเศษ ที่ทุกท่านสมมารถเลือกได้

1. มา 4 คนจ่ายแค่เพียง 3 คน
2. เรียนภาษา เดือนละ 2,000 บาท ราคาที่ใครๆก็เรียนได้
3. เรียนแพ็คเกจคู่  Conversation‬ + Grammar ในราคาที่ถูกกว่า

1 (1)

เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้
  • Advanced Search

Compare Listings