Your search results

คอร์สติวสอบภาษาอังกฤษ เทคนิคล้วนๆ

Posted by admin on August 10, 2015
0

เดอะเบสท์เปิดคอร์สติวสอบภาษาอังกฤษ เดือนสิงหาคมคม นี้


ในเดือนสิงหาคมนี้ เดอะเบสท์เปิดคอร์สติวสอบ TOEIC/TOEFL/IELTS

หลักสูตรติวสอบภาษาอังกฤษ ที่นำเทคนิคล้วนๆ มาสอนผู้เรียน เพื่อเจาะประเด็นข้อสอบในส่วนต่างๆ ให้สอบผ่านฉลุย

เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีความตั้งใจสอบเพื่อการทำงาน การเรียนต่อต่างประเทศ  ฯลฯ

ในราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาท(16ชม./เดือน) เท่านั้น

“เรียนภาษาเรียนต่อต่างประเทศ นึกถึงเดอะเบสท์”


โปรโมชั้นเพิ่มเติมสุดพิเศษ ที่ทุกท่านสมมารถเลือกได้
1. มา 4 จ่ายแค่ 3
2. เรียนภาษา เดือนละ 2,000 บาท

“ราคาที่ใครๆ ก็เรียนได้”


สอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ The Bestเรียนภาษาแม่โจ้

เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้

เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้

เรียนภาษาแม่โจ้

  • Advanced Search

Compare Listings