Your search results

Conversation‬ ระยะยาว เรียนตั้งแต่เริ่มต้น – จนพูดคล่อง

เดอะเบสท์เปิดคอร์ส Conversation‬ เรียนตั้งแต่เริ่มต้น จน พูดได้


เดอะเบสท์จะเปิดคอร์สเรียน Conversation‬ รูปแบบใหม่

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะการสนทนาอย่างต่อเนื่อง 

เริ่มตั้งแต่ ขั้น Basic ไปจนถึงขั้น Advanced แบ่งออกเป็น 5 ระดับ

  • 1. ฺBasic Conversation 
  • 2. Elementary Conversation
  • 3. Intermediate Conversation
  • 4. Upper Intermediate Conversation
  • 5. Advanced Conversation

ราคาเริ่มต้นเพียง 2000฿/เดือน ใครที่สนใจ ติดต่อเรียน ได้ที่เดอะเบสท์

เรียนภาษาแม่โจ้

“เรียนภาษาเรียนต่อต่างประเทศ นึกถึงเดอะเบสท์”

เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้

เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้

เรียนภาษาแม่โจ้

  • Advanced Search

Compare Listings