Your search results

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ การแนะแนวเรียนต่ออเมริกา

Posted by admin on July 19, 2017
0

แนะแนวเรียนต่ออเมริกาโดยมหาวิทยาลัย Webster University และ Concordia University Chicago


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คุณนุ่ม เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย Webster University และ Concordia University Chicago ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ แนะแนวเรียนต่อประเทศอเมริกา

การจัดการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย Webster University และ Concordia University Chicago อาทิ ข้อมูลโรงเรียน เงื่อนไขการรับสมัคร ทุนการศึกษา รวมถึง เรื่องวีซ่า และประสบการณ์การเรียนต่อประเทศอเมริกา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกา โดยนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ได้เข้าร่วมการบรรยายครั้งนี้ รวมถึง การจัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Facebook Live ซึ่งได้ผลตอบรับดีมาก

ับชมย้อนหลังได้ที่  : https://www.facebook.com/TheBestEducationCentre/videos/1450553524998474/

สำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลของสถาบันในต่างประเทศหรือสนใจศึกษาต่อในต่างประเทศสามารถสอบถามข้อมูลจากทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ผู้นำในการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยคุณภาพและครบวงจร ที่ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับทุกท่านด้วยคุณภาพและความประทับใจ โดยข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดทจากต่างประเทศโดยตรง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา

แนะแนวเรียนต่ออเมริกา แนะแนวเรียนต่ออเมริกา แนะแนวเรียนต่ออเมริกา

แนะแนวเรียนต่ออเมริกา แนะแนวเรียนต่ออเมริกา

  • Advanced Search

Compare Listings