Your search results

THE BEST @ Phayao-Phrae เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่

Posted by admin on September 22, 2015
0

เดอะเบสท์ เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่


     เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คุณวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าประชุมหารือการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่และพะเยา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยการอาชีพสอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนเทศบาล2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสร้างความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะภาษา ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้  โดยมีอาจารย์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและฝ่ายแนะแนวของสถาบัน ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น

     นอกจากนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ มีโครงการสร้างความร่วมมือสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั้งการอบรมให้ความรู้ แนะแนวการศึกษา จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ฯลฯ ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการให้ทางศูนย์ฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือโครงการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา


เดอะเบสท์ เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่

แนะแนวการศึกษาต่อ พะเยาแพร่3แนะแนวการศึกษาต่อ พะเยาแพร่ แนะแนวการศึกษาต่อ พะเยาแพร่2แนะแนวเรียนต่อ พะเยาแพร่ แนะแนวเรียนต่อ พะเยาแพร่ แนะแนวเรียนต่อ พะเยาแพร่ แนะแนวเรียนต่อ พะเยาแพร่ แนะแนวเรียนต่อ พะเยาแพร่

  • Advanced Search

Compare Listings