Your search results

4 ขั้นตอนที่ต้องทำ เมื่อเดินทางมาเรียนที่ไอร์แลนด์ (ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเรียนต่อไอร์แลนด์ควรอ่าน)

Posted by Webmaster Thebest on November 23, 2018
0

4 ขั้นตอนที่ต้องทำ เมื่อเดินทางไปเรียนที่ไอร์แลนด์


ประเทศไอร์แลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศในโซนยุโรปที่มีความสวยงาม ทั้งภูมิประเทศ เเละ วัฒนธรรม ในเรื่องของระบบการศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์ก็ไม่เเพ้ชาติใดในยุโรปโดยสามารถยืนยันจาก สถาบันการศึกษาที่มีชื่อติดอันดับ World Ranking เช่น Trinity College Dublin เเละ University College Dublin 

ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศที่สื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งในเเละนอกห้องเรียน  นักศึกษาทั้งในเเละต่างประเทศที่มาเรียนที่ไอร์แลนด์ ต่างประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเป็นของตัวเอง โดย ประชากรที่นี่มีอัตราการเป็นเจ้าของกิจการมากที่สุดในสหภาพยุโรป เเม้กระทั่งบริษัทระดับโลก อย่าง Google, Facebook เเละ Apple เลือก ประเทศไอร์แลนด์ เป็นสำนักงานใหญ่ในสหภาพยุโรป

หลังจากวีซ่านักเรียนผ่าน และเดินทางไปถึงไอร์แลนด์เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้ เพื่อสิทธิ และผลประโยชน์ในอนาคต ทั้งเรื่องของสวัสดิการทางสังคม สวัสดิการนักเรียน รวมถึงการทำงานพาร์ททามอย่างถูกกฏหมาย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1

 

นักเรียนต่างชาติทุกคน จะต้องผ่าน ตรวจคนเข้าเมืองโปรดเตรียมเพื่อยืนยันสถานะวีซ่าของเรา โดยเตรียมเอกสารดังนี้ พร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 • หนังสือเดินทาง พร้อมหน้าวีซ่า
 • หนังสือรับรองจากทางสถาบัน / มหาวิทยาลัย ที่เราทำการศึกษา
 • หลักฐานการจ่ายค่าเล่าเรียน
 • เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงิน
 • หลักฐานประกันสุขภาพ
 • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก

เมื่อไปถึงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับทางสถานทูตทราบ หลังจากนั้นสถานทูตจะสแตมป์พาสปอร์ต โดยจะมีอายุชั่วคราว 1 – 3 เดือน

 


2.jpg

 

นักเรียนต่างชาติทุกคน จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้พำนักอาศัยชั่วคราว IRP (หรือ GNIB) หลังจากได้รับสแตมป์หน้าพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้ว โดยลงทะเบียนกับทางสถาบัน / โรงเรียน / มหาวิทยาลัยที่ตนได้ศึกษา ที่ตนเองศึกษา และจะต้องลงทะเบียนก่อนวันหมดอายุของสแตมป์บนหนังสือเดินทาง

ถ้าหากเรียนและอาศัยในกรุงดับลิน

ก่อนที่จะเดินทางขอ จะต้องทำการนัดหมายก่อน สามารถทำการนัดหมายล่วงหน้า 10 สัปดาห์ โดยสามารถทำการจองได้ก่อนที่จะเดินทางไปถึงไอร์แลนด์  คลิ๊กเพื่อทำการนัดหมาย 
 • และเดินทางไปตามวันเวลาที่ทำการนัดหมายตามที่อยู่ด้านล่างนี้
  • Irish Naturalisation and Immigration Bureau
   13-14 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland
   Tel: +353 1 666 9130/01
  • เวลาทำการ
   • Mon. to Thurs.: 8.00am – 9.00pm
   • Friday: 8.00am – 6.00pm
   • [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d19054.18112624183!2d-6.25616!3d53.347326!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xe9816e79fec1ec94!2sIrish+Naturalisation+and+Immigration+Service!5e0!3m2!1sen!2sie!4v1537936183388&w=400&h=300]

หากเรียนและอาศัยนอกกรุงดับลิน

จะต้องไปที่สำนักงานตำรวจท้องถิ่น (Garda Síochána)  ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะมีบริการสำนักงานทะเบียนอยู่ที่นี่ สามารถขอ IRP ที่สำนักงานทะเบียนทั่วประเทศ คลิ๊กเพื่อตรวจสอบสำนักงานตำรวจท้องถิ่นที่มีบริการสำนักงานทะเบียน 

หลังจากที่ทำการนัดหมายคุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง พร้อมหน้าวีซ่า
 • Letter of Acceptance ฉบับจริง จากทางโรงเรียน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย ที่แสดงให้เห็นว่า คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเต็มเวลา โดยต้องมีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา
 • หลักฐานชำระค่าธรรมเนียมค่าเรียน สามารถขอได้จากทาง โรงเรียน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย 
 • ประกันสุขภาพ โดยวงเงินขั้นต่ำ €25,000
 • ผู้ที่เข้าเรียนมากกว่า 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป จะต้องเปิดบัญชีธนาคารไอริช เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไอร์แลนด์  และต้องมียอดเงินคงเหลืออย่างน้อย €3,000 ในบัญชี
 • ผู้ที่เข้าเรียนน้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา จะต้องมีเงินขั้นต่ำ €500 ต่อเดือน โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารไอริช
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม €300
  • สามารถชำระเป็น บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ที่สำนักงานทะเบียน Burgh Quay และนอกเมือง Dublin บางแห่ง
  • ชำระผ่าน  Bank Giro โดยเจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์ม Bank Giro หลังจากทำ GNIB เสร็จสิ้น หลังจากนั้นเดินทางไปที่ธนาคาร ขอชำระเงิน Giro เก็บใบเสร็จไว้ แล้วแสดงให้กับสำนักทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนคุณจะได้รับบัตร IRP (บัตรอนุญาติพำนักชั่วคราว) โดยจะส่งบัตรไปที่อยู่ที่ระบุในระยะเวลา 10 วันหลังจากสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้รับตามเวลาที่กำหนด หากทำบัตรหาย หรือถูกขโมย จะต้องแจ้งให้กับสำนักงานตำรวจท้องถิ่น และทำการทำบัตรใหม่


3.jpg

 

หากประสงค์ต้องการเข้าออกประเทศไอร์แลนด์ครั้งเดียว ให้ขอ Single Visa หากประสงค์ต้องการเข้าออกประเทศไอร์แลนด์หลายครั้ง คุณจะต้องขอเป็น Multi Visa ถ้าหากไม่แน่ใจว่าจะเข้าออกประเทศไอร์แลนด์หลายครั้ง ควรจะขอ Multi Visa ไว้ก่อน

โดยจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 • กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กเลย)
 • พาสปอร์ตพร้อมวีซ่า
 • บัตร IRP (อยู่ใน STEP 2) 
 • รูปถ่ายพื้นหลังขาว ขนาดเท่าพาสปอร์ตจำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่ควรเกิน 6 เดือน)
 • ค่าสมัคร €100 โดยจ่ายผ่าน Bank Draft ระบุชื่อผู้รับเป็นเงิน Department of Justice and Equality (สามารถขอได้จากทางธนาคาร)
  • หมายเหตุ: ไม่รับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

 วิธีการสมัคร 

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ

 • สมัครผ่านทางไปรษณีย์
  • ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ The Re-Entry Visa Processing Office, Irish Naturalisation and Immigration Service, Department of Justice & Equality, 13–14 Burgh Quay, Dublin 2 Ireland Tel: +353 1 666 9130/01
 • สมัครด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องทำการนัดหมายก่อน  (จองวันเวลานัดหมายคลิ๊กเลย)
  • สถานที่ยื่นที่เดียวกับสถานที่ขอ IRP (หรือ GNIB) 
  • Bureau 13-14 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 666 9130/01
   • เวลาทำการ
   • Mon. to Thurs.: 8.00am – 9.00pm
   • Friday: 8.00am – 6.00pm

 


4.jpg

 

บัตร IRP จะหมดอายุทุกๆ 1 ปี หากคุณต้องการอยู่ในไอร์แลนด์ต่อ คุณจะต้องเรียนในหลักสูตรใหม่ในระดับที่สูงขึ้น (กรณีเรียนภาษา อยากต่อหลักสูตรภาษาเหมือนเดิม อนุญาติให้เรียนภาษาได้ 8 เดือน) และจะต้องต่ออายุ IRP ก่อนหมดอายุ หากลืม หรือ IRP หมดอายุ จะส่งผลกระทบต่อวีซ่าของคุณ หนักที่สุดอาจจะต้องออกจากประเทศ ดังนั้น กรุณาตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ที่อยู่ใหม่
 • การศึกษา โรงเรียน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย ใหม่
 • ถ้าหากเปลี่ยนชื่อ จะต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย
 • จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการต่ออายุ €300 
 • ประกันสุขภาพ โดยวงเงินขั้นต่ำ 25,000 ยูโร

 


References

 • Advanced Search

Compare Listings