Your search results

เรียนต่อออสเตรเลีย AIBT (Australia Institute of Business & Technology) สถาบันธุรกิจและเทคโนโลยี เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย AIBT เรียนต่อต่างประเทศ


Australia Institute of Business & Technology: AIBT สถาบันที่ตั้งอยู่ในบริสเบนประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ บรรยากาศในห้องเรียนเหมือนดังครอบครัว มีการฝึกอบรมหลักสูตรผ่านโปรแกรมนำเสนอแบบออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนและเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม นักเรียนสามารถทำงานระหว่างการศึกษาในชั่วโมงละ $17-25 ทำงาน 80 ชั่วโมงต่อเดือน และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยการเทียบโอนหน่วยกิตของสถาบัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถประหยัดเวลาในการเรียน 1 ½ ปีของการศึกษา เรียนต่อออสเตรเลีย AIBT เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย AIBT เรียนต่อต่างประเทศ

  • มีการให้บริการคำแนะนำ สนับสนุนและให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา
  • มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ การพบปะของนักศึกษาใหม่
  • ให้ความสำคัญแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
  • สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและซอฟต์แวร์ไอทีที่ทันสมัย เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

Official Website: https://aibtglobal.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings