MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
  • เลือกประเทศ

  • เลือกเมือง

  • เลือกหลักสูตร

เดอะเบสท์ เข้าร่วมประชุมสถานทูตออสเตรเลีย – Australian Education Agent Information Session and Networking

30 มกราคม 2019 0 Webmaster Thebest

Australian Education Agent Information Session and Networking


        เดอะเบสท์ได้เข้าร่วมประชุมกับทางสถานทูตออสเตรเลียในการประชุม Australian Education Agent Information Session and Networking เมื่อวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ทางเดอะเบสท์ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมค่ะ