Your search results

เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Australian National College of English เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

Australian National College of English (ANCE) เป็นสถาบันสอนภาษาตั้งอยู่ทำเลที่ดีเยี่ยม ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ทางสถาบันเชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ทุก ๆ คนสามารถใช้ในการสื่อสารกันได้ทุกประเทศทั่วโลก เพื่อมอบประสบการณ์ที่นักเรียนทุกคนต้องประทับใจกับการมาเรียนต่อภาษาที่สถาบัน ANCE ด้วยการศึกษาที่ตอบโจทย์กับนักเรียนทั้งการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  • Advanced Search

Compare Listings