Your search results

เรียนต่อออสเตรเลีย Blue Mountains International Hotel Management School เมืองลูร่า เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย BMIHMS เรียนต่อต่างประเทศ


Blue Mountains International Hotel Management School เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 ตั้งอยู่ที่เมืองลูร่า (Leura) รัฐนิวเซาท์เวลส์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาทางด้านการจัดการบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีหลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและรีสอร์ทระหว่างประเทศ) ได้รับการรับรองคุณภาพจาก University of Queensland นอกจากนี้มี Australian International Hotel School เป็นสถาบันในเครือที่เมืองแคนเบอร์ร่า ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้วยชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักระดับโลก นักศึกษาที่จบไปนั้นได้ประสบความสำเร็จในการทำงานไปทั่วโลก จึงทำให้นักศึกษาที่ Blue Mountain จึงได้เป็นที่สนใจและเป็นที่ต้องการหน่วยงานบริษัทต่างๆ ทั่วโลก เรียนต่อออสเตรเลีย BMIHMS เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย BMIHMS เรียนต่อต่างประเทศ

  • มีโปรแกรม International Study Pathways ซึ่งทางสถาบันนั้นได้ร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ
  • สถาบันมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในประสบการณ์และหลักสูตรการสอน
  • เน้นนักศึกษาได้เอาความรู้จากการเรียนมาใช้ในการทำงานจริง
  • ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยงที่เป็นที่นิยม หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามธรรมชาติ
  • หลักสูตรการเรียนได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย University of Queensland

Official Website: https://www.bluemountains.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

 

  • Advanced Search

Compare Listings