MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
Events : กิจกรรมเดอะเบสท์

ขอแสดงความยินดีกับ น้องดิว ที่ได้ไปเรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับ น้องดิว ที่ได้ไปเรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย น้องดิว หลังจากเรียนจบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และกฏหมาย ก็ได้วางแผนไป เรียนต่อต่างประ…


ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบัน JMC Academy สถาบันเอนเตอร์เทนเม้นระดับโลก

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบัน JMC Academy น้องรับเจ้าหน้าที่ คุณแทส เจ้าหน้าที่จากสถาบัน JMC Academy สถาบันเอนเตอร์เทนเม้นระดับโลก ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือ…


ขอแสดงความยินดีกับ คุณบอมแบม ที่ได้ไปเรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบอมแบม ที่ได้ไปเรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย คุณบอมแบม จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้วางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ…


ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันทำอาหารระดับโลก Le Cordon Bleu

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบัน Le Cordon Bleu น้องรับเจ้าหน้าที่ พี่ปุ๊กเจ้าหน้าที่จากสถาบัน Le Cordon Bleu สถาบันสอนทำอาหารระดับโลก ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยื…


ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแสดงความยินดีกับคุณมิ้น ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแสดงความยินดีกับคุณมิ้น ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย คุณมิ้น จบการศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ไปเรียนภาษาที่สถาบัน …


แสดงความยินดีกับน้องดรีม ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

แสดงความยินดีกับน้องดรีม ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ น้องดรีม นักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สถ…


ขอแสดงความยินดีกับน้องแพน ที่ได้ไป เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับน้องแพน ที่ได้ไป เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย น้องแพน จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้วางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศกับทางเดอะเบสท์ โดยน้อ…


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp โดยให้ทาง เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp โดยให้ทาง เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยกา…


ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแสดงความยินดีกับน้องฌาน ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแสดงความยินดีกับน้องฌาน ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ด.ช.ฌาคร วงศ์แจ่ม (น้องฌาน) อายุ 14 ปี นักเรียนโรงเรียน ชุมชนบ้านคลองลาน จังหวั…


ขอแสดงความยินดีกับน้อง “ปณิธาน” ที่ได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับน้อง “ปณิธาน” ที่ได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น นายปณิธาน รัตนมิ่งมงคล (น้องดัง) นักเ…