โปแลนด์

University of Economics and Human Sciences in Warsaw

University of Economics and Human Sciences in Warsaw

University of Economics and Human Sciences in Warsaw หรือ Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ มีวิทยาเขตที่ทันสมัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างสำหรับการศึกษาและพัฒนาอาชีพที่ประสบความสำเร็จ เป็นพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เปิดการเรียนการสอนมากกว่า 20 ปีในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีผลงานวิจัยเชิงวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ นอกจาก …

University of Economics and Human Sciences in Warsaw Read More »

Nicolaus Copernicus University in Torun

Nicolaus Copernicus University in Torun ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่า ประกอบด้วย 16 คณะ (รวมถึงคณะสายการแพทย์ 3 คณะที่ Collegium Medicum UMK ในเมือง Bydgoszcz)  และเปิดวิชาการสอนต่างๆมากกว่า 100 สาขาวิชา มีนักศึกษาเกือบ 21,500 คน  และมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน ทั้ง 2 วิทยาเขต Toruń และ Bydgoszcz โดยมากกว่าครึ่งเป็นเหล่าคณาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ Nicolaus Copernicus University ย …

Nicolaus Copernicus University in Torun Read More »

Poznan University of Medical Sciences

เป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่ Poznan University of Medical Sciences ได้ให้ความรู้ด้านการแพทย์ ดำเนินการวิจัย และให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยตั้งอยู่ในเมือง Poznan และประเทศโปแลนด์ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศตลอดศตวรรษ ในปี 1993 PUMS เป็นโรงเรียนแห่งแรกในโปแลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตรเต็มเวลาเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่นั้นมา ศิษย์เก่านานาชาติของ PUMS กว่า 2,000 คนได้เริ่มต้นอาชีพการงานในทุกทวีปทั่วโลก หลายคนมาทำหน้าที่ในคณะกรรมการสมาคมวิ …

Poznan University of Medical Sciences Read More »

University of Business in Wroclaw

University of Business in Wroclaw หรือ Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรทางธุรกิจ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1997 หลังจากนั้น 5 ปี ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Vistula University ซึ่งเป็นกลุ่มของมหาลัยที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ปัจจุบันเปิดทำการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกว่า รวมถึงการศึกษา MBA ที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและบริษัทชั้นนำต่างๆ  มหาลัยมุ่งสอนสิ่งที่เยาวชนต้องการในอนาคต แต่ละหลักสูตรเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านการฝึกฝน ดั …

University of Business in Wroclaw Read More »

University of Ecology and Management in Warsaw

University of Ecology and Management in Warsaw หรือ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania เป็นหนึ่งในโรงเรียนเทคนิคและศิลปะที่ดีที่สุดในประเทศโปแลนด์ ก่อตั้งในปี 1995 เปิดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญในการสอนมากกว่า 300 คนในสาขาต่างๆจากสองคณะที่เปิดสอน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ ซึ่งทุกสาขาวิชาที่ WSEiZ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองการศึกษาของโปแลนด์

Gdańsk University of Technology

Gdańsk University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยในเขต Wrzeszcz และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 41 คณะ และมากว่า 18,000 สาขา ทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาตรี เช่น หลักสูตรในวิชาเคมีก่อสร้าง นาโนเทคโนโลยี มาตราการทำแผนที่ ตลอดจนวิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาสามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ห้องบรรยาย สิ่งอำนวยความสะดวกมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆอีกเช่น ห้องสมุด กีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาษา Gdańsk University of Technol …

Gdańsk University of Technology Read More »

Warsaw University of Technology

Warsaw University of Technology หรือ Politechnika Warszawska ก่อตั้งขึ้นในปี  1826  เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและมีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรปกลาง เป็นหนึ่งในสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศโปแลนด์ มีอาจารย์ผู้สอนโดยประมาณ 2,500 คนและมีนักศึกษาเกือบ 3,700 คน โดยเปิดทำการเรียนการสอน 19 คณะครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่างประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและทำหน้าที่สำคัญต่างๆทั้งในโปแลนด์และทั่วยุโรป เช่น ผู้บริหารผู้จัดการในบริษัทชั้นนำ ประธานาธิบดี …

Warsaw University of Technology Read More »

SWPS University of Social Sciences and Humanities

SWPS University of Social Sciences and Humanities เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศโปแลนด์ มีความโดดเด่นในด้านหลักสูตรจิตวิทยา และภาษาศาสตร์ ก่อตั้งในปี 1996 โดยศาสตราจารย์ผู้ทีชื่อเสียงในดานจิตวิทยา และนักวิชาการที่มีประสบการณ์มากกว่า 300 ท่าน ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 17,000 คน ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัย SWPS University มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต คือ Warsaw, Wrocław, Poznań และ Katowice โดยในบทความนี้ เดอะเบสท์จะแนะนำให้รู้จักเฉพาะวิทยาเขต Warsaw เนื่อง …

SWPS University of Social Sciences and Humanities Read More »

Lazarski University

Lazarski University เดิมชื่อ Ryszard Łazarski Higher School of Commerce and Law In Warsaw ก่อตั้งในปี 1993  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ประกอบด้วยการเรียนการสอนใน 3 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์และการบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ และคณะแพทยศาสตร์ มีวิชาแขนงต่างๆ เช่น  BA studies, MA studies, doctoral studies in law, postgradual studies, MBA, LLM, doctoral seminars, trainings and language นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถรับปริญญาทางด้านภาษาอังกฤษจา …

Lazarski University Read More »

เรียนปริญญา ที่โปแลนด์ ยุโรป กับมหาวิทยาลัย Vistula University

Vistula University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปรแลนด์ ด้วยค่าเรียนที่ถูก และตั้งอยู่ในโซนยุโรป จึงเป็นจุดมุ่งหมายของนักเรียนหลายคน หลักสูตรที่นิยมคือ Computer Engineering ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมาอย่างยาวนาน อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคือ บัญชี และการเงิน เนื่องจาก ประเทศโปแลนด์ มีสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง การไปศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ไม่ใช่เพียงแค่เรียน หรือท่องเที่ยวในประเทศโปแลนด์เท่านั้น แต่ยังสามารถเ …

เรียนปริญญา ที่โปแลนด์ ยุโรป กับมหาวิทยาลัย Vistula University Read More »

Scroll to Top