วอร์ซอ

University of Economics and Human Sciences in Warsaw

University of Economics and Human Sciences in Warsaw หรือ Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ มีวิทยาเขตที่ทันสมัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างสำหรับการศึกษาและพัฒนาอาชีพที่ประสบความสำเร็จ เป็นพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เปิดการเรียนการสอนมากกว่า 20 ปีในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีผลงานวิจัยเชิงวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ นอกจาก …

University of Economics and Human Sciences in Warsaw Read More »

University of Business in Wroclaw

University of Business in Wroclaw หรือ Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรทางธุรกิจ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1997 หลังจากนั้น 5 ปี ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Vistula University ซึ่งเป็นกลุ่มของมหาลัยที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ปัจจุบันเปิดทำการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกว่า รวมถึงการศึกษา MBA ที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและบริษัทชั้นนำต่างๆ  มหาลัยมุ่งสอนสิ่งที่เยาวชนต้องการในอนาคต แต่ละหลักสูตรเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านการฝึกฝน ดั …

University of Business in Wroclaw Read More »

University of Ecology and Management in Warsaw

University of Ecology and Management in Warsaw หรือ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania เป็นหนึ่งในโรงเรียนเทคนิคและศิลปะที่ดีที่สุดในประเทศโปแลนด์ ก่อตั้งในปี 1995 เปิดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญในการสอนมากกว่า 300 คนในสาขาต่างๆจากสองคณะที่เปิดสอน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ ซึ่งทุกสาขาวิชาที่ WSEiZ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองการศึกษาของโปแลนด์

Scroll to Top