MENU

เรียนต่อ ออสเตรเลีย

โปรโมชั่นเรียนภาษาโดนๆ จาก Shafston International College

Shafston International College Shafston International College เป็นสถาบันสอนภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ก่อตั้งมายาวนานมีจุดเด่นของอาคารและบริเวณ โรงเรียนท…


เรียนภาษา ฟรี!! วิชาชีพ จากสถาบัน Academia International

Academia International Academia International เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย นักเรียนของสถาบันแห่งนี้จะเชื่…


รับทุนการศึกษากว่า 130,000 กับมหาวิทยาลัย Southern Cross University

Southern Cross University  Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ที่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนและผลงานการวิจัย มหาวิทยาลั…


โปรโมชั่นเรียนภาษา กับสถาบัน Sarina Russo Institute เริ่มต้น $220 ต่อสัปดาห์

Sarina Russo Institute Sarina Russo Institute เป็นวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งเน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane รัฐ Quee…


เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน Australian International College of English เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

Australian International College of English Australian International College of English : AICE เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ที่มอบโอกาส…


เรียนภาษากับ BROWNS English language เริ่มต้นเพียง $235 ต่อสัปดาห์

BROWNS English language BROWNS English language เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. BROWNS English language Schoo…


เรียนภาษาออสเตรเลีย กับสถาบัน Navitas English

Navitas English Navitas English ถูกจัดให้เป็นสถาบันการสอนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของออสเตรเลียโดย iGraduate English Language Baometer ในปี 2011 เป็นสถาบันการส…


เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Inspirationem and anglicUS (INUS) เริ่มต้น $210 ต่อสัปดาห์

Inspirationem and anglicUS (INUS) Inspirationem and anglicUS (INUS) สถาบันตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองเมลเบิร์น อาคารเรียนตั้งอยู่หัวมุมถนนจุดตัดระหว่าง Colli…

10 กุมภาพันธ์ 0

เรียนวิชาชีพที่ออสเตรเลียกับสถาบันคุณภาพ Greenwich Management College

Greenwich Management College  Greenwich Management College เป็นหนึ่งในสถาบันวิชาชีพที่มีคุณภาพที่สุดในออสเตรเลีย โดยเปิดสอน 2 วิทยาเขตใน ซีดนีย์ (Sydney)แล…


โปรโมชั่นเรียนภาษา Greenwich English College เริ่มต้นเพียง $225 – $250

Greenwich English College Greenwich English College สถาบันภาษาอังกฤษชั้นนำของเมืองซิดนีย์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนหลายหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรภา…