MENU

เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และอเมริกา กับ Educo Global หน่วยงานการศึกษาต่อนานาชาติ

04 พฤศจิกายน 2017 0 admin
Educo Global

Educo Global


Educo Global เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ที่ช่วยนักศึกษาต่างชาติให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการและอาชีพ เราได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษากว่า 50,000 คน กว่า 120 ประเทศเข้าร่วมสถาบันในออสเตรเลียแคนาดาไอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาด้วยทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในตลาดการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จ EduCo มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราทำงานร่วมกับสถาบันต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการและอาชีพโดยผ่านคุณสมบัติและมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากนายจ้างทั่วโลก

Location: Level 8, 15-17 Young Street, Sydney NSW 2000

Websitehttp://educoglobal.com/

จุดเด่น

 • Educo ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อขยายชุมชนนักศึกษา โปรแกรมและกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นการเติบโตในระดับนานาชาติในมหาวิทยาลัย
 • บุคลากรของเราเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าเราจะรักษาสัญญาและชื่อเสียงในตราสินค้าของเราสำหรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน
 • เราพยายามที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีม – ของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน
 • เราให้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมรวมถึงโอกาสที่จะเติบโตได้มากมาย เรามีโอกาสเข้าถึงเส้นทางการฝึกอบรมและการพัฒนามากมาย
 • เรามีความหลากหลายในทุกหน่วยงานที่แตกต่างกันของเราและมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและความก้าวหน้าให้กับทุกคน เ

สถาบันในเครือ Educo 

ประเทศออสเตรเลีย

 • Cambridge International College – Higher Education
 • Cambridge International College – Vocational Training
 • Southern Cross University – Melbourne
 • Southern Cross University – Perth
 • Southern Cross University – Sydney
 • Strathfield College Melbourne
 • Strathfield College Sydney

ประเทศแคนาดา

 • Acsenda School of Management
 • Arbutus College

ประเทศไอร์แลนด์

 • Dublin City University
 • Maynooth University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Brandeis International Business School
 • Duquesne University
 • New Jersey Institute of Technology
 • University of Maryland Baltimore Country
 • University of Nebraska – Lincoln
 • University of St.Thomas

Educo Global Educo Global Educo Global

Related posts:

โปรโมชั่นเตรียมสอบ IELTS กับสถาบัน MEGA IELTS SPEC...
MEGA IELTS SPECIAL MEGA IELTS SPECIAL โปรโม...
Academies Australasia สถาบันคุณภาพจากประเทศออสเตรเ...
สถาบันชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย Academies Australa...
เดอะเบสท์ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก ICMS สถาบันอุดมศึ...
เดอะเบสท์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบัน ICMS ประเทศอ...
เดอะเบสท์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สถาบัน MEGA ออสเตร...
เดอะเบสท์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สถาบัน MEGA ออสเตร...

Comments

comments

Blog Feed