Your search results

เรียนต่อออสเตรเลีย ELS สถาบันสอนภาษาอับดับต้นๆ ของโลก เมืองซิดนีย์ เดอะบทส์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย ELS เรียนต่อต่างประเทศ


เรียนต่อออสเตรเลีย ELS เรียนต่อต่างประเทศ สถาบันสอนภาษาที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเป็นเวลากว่า 50 ปี สถาบัน ELS ได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จัดทำสื่อการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น ELS ได้ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกว่าหนึ่งล้านคนจาก 175 ประเทศทั่วโลก ELS มีเครือข่ายที่ปรึกษาที่ผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีอยู่ในสำนักงานตัวแทนกว่า 1,700 แห่งทั่วโลก อาจารย์ผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิและหลักสูตรที่แบ่งการสอนออกเป็น 12 ระดับ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ELS จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษาของคุณได้

สิ่งที่เป็นตัวบอกถึงความสำเร็จคือ ผู้ที่จบจาก ELS ต่อมาได้กลายไปเป็นนักการศึกษาและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเป็นผู้นำรัฐบาลในประเทศของตน แต่ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดถึงความสำเร็จคือ การที่ในแต่ละปีมีศิษย์เก่าของเราส่งบุตรของตนมาเรียนที่ ELS นี่แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่มีต่อสถาบันของเรา

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย ELS เรียนต่อต่างประเทศ

  • ELS เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนจากทั่วโลกมามากกว่า 50 ปี จึงมั่นใจได้กับคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ
  • ELS ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ใน USA, Canada, Australia มากกว่า 600 สถาบัน นักเรียนที่จบหลักสูตรระดับสูงสุด EAP 112 นั้น สามารถใช้แทนผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS
  • ผู้สอนมีประสบการณ์ การสอนเป็นอย่างดี ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทำให้นักเรียนให้ความสนใจกับเนื้อหาตลอดคาบเรียนโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
  • ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน โดยมีศูนย์เทคโนโลยีของตนเอง (ELS Language Technology Centres)
  • มีมาตรฐานในการจัดระดับให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่เหมาะสมที่สุด
  • สำนักงานตัวแทนกว่า 1,700 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

Official Website: https://www.els.edu/

ติดต่อเดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings