เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่ออเมริกา สถาบันสอนหลักสูตรการบินชั้นนำ Aviation Institute of Maintenance เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


Aviation Institute of Maintenance (AIM)  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการการบินของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 มีหลากหลายวิทยาเขตทั่วประเทศ เป็นสถาบันได้รับการรับรองจากองค์กร Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC) ซึ่งเป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบคุณภาพของสถาบันและหลักสูตรการเรียนการสอนของอเมริกาให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และรับรองจากองค์กร Federal Aviation Administration (FAA) ที่เป็นองค์การบริหารการบินแห่งชาติของอเมริกาเช่นกัน

จุดเด่นของสถาบัน Aviation Institute of Maintenance

  • สถาบันได้รับการรับรองจากองค์กร ACCSC และ FAA
  • มีวิทยาเขตให้เลือกเรียนหลายแห่ง ทั่วอเมริกา
  • หลักสูตรมีมาตรฐานที่ดี ผู้เรียนสามารถพัฒนาในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
  • อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์สูง
  • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันที่ตอบสนองกับหลักสูตรการเรียน

Official Website: https://aviationmaintenance.edu/

ติดต่อเดอะเบสท์

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

  • บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

การให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นบริการต่อเนื่องที่ AIM มอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ของ AIM ให้คำแนะนำด้านวิชาการ อาชีพ และส่วนบุคคลแก่นักเรียนทุกคนในทุกวิทยาเขต

  • ทรัพยากรในโรงเรียน

อาจารย์ในโรงเรียนมีการสอนส่วนตัวฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการเพิ่มเติม และภายโรงเรียนมีหนังสือ วารสาร และเอกสารอ้างอิงให้เลือกมากมายเพื่อสนับสนุนในการเรียน

  • บริการให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพในอนาคต

AIM มีบริการด้านให้คำปรึกษาการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งมีบริการสนับสนุนด้านอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ การเขียน Resume, ชุดคำถามการสัมภาษณ์, การสอนวิธีการสัมภาษณ์ และการทดสอบสัมภาษณ์จำลอง และยังจัดให้นายจ้างเยี่ยมชมวิทยาเขตเป็นครั้งคราวเพื่อพบปะกับนักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
  • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest