เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: [lmt-site-modified-info]

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School


Avonside Girls’ High School (AGHS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านบรรยากาศอันอบอุ่น เอาใจใส่ และเป็นมิตร รวมทั้งความแข็งแกร่งทางวิชาการ โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่คล้ายสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำเอวอน (Avon River) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองไครสต์เชิร์ช อยู่ห่างจากใจกลางเมืองและย่านช็อปปิ้งเพียง 10 นาที มีรถประจำทางให้บริการผู้โดยสารที่โรงเรียนทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ช อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 30 นาที เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School เรียนต่อต่างประเทศ

AGHS จัดที่นั่งไว้สำหรับนักเรียนนานาชาติจำนวน 30 คน ในจำนวน เพื่อศึกษาในระดับชั้นปีที่ 9 ถึง 13 ปัจจุบันมีนักเรียนนานาชาติอยู่น้อยกว่า 10 คนในจำนวนนักเรียน 800 กว่าคน ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงได้เรียนในหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมของโรงเรียน ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนนานาชาติเหล่านี้มาจากยุโรปและภูมิภาคอื่นทั่วเอเชีย

จุดเด่นของสถาบัน Avonside Girls’ High School

 • นักเรียนของ AGHS มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมายและหลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ตัวอย่างเช่น วงออร์เคสตรา วงดนตรีแจ๊ส การร้องประสาน การแสดงละคร การเดินป่า การเต้นแอโรบิกส์ บาสเก็ตบอล รักบี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • AGHS จัดให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และในระดับชั้นปีที่ 13 นักเรียนสามารถเข้าเป็นสมาชิกของสภาต่างๆ ที่มีนักเรียนเป็นผู้นำได้ รวมทั้งสภานานาชาติด้วย
 • ด้านวิชาการเป็นเลิศและการช่วยให้นักเรียนก้าวไปสู่การเป็นผู้เรียนและนักคิดที่อิสระ มีความรอบรู้ และสร้างสรรค์ และมีสำนึกที่เข้มแข็งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย นอกจากนี้ยังเน้นการเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ การมีระเบียบวินัยในตนเอง และความมีน้ำใจต่อผู้อื่น
 • ให้การต้อนรับนักเรียนนานาชาติอย่างดี
 • ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ (COP) ในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการ

Official Website: https://hail.to/avonside-girls-international

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGHS จัดหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างกว้างขวางซึ่งจะช่วยเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียน AGHS ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ (English for Speakers of Other Languages: ESOL) ให้แก่นักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ หากจำเป็น AGHS ยังสามารถประสานงานจัดให้นักเรียนนานาชาติได้เข้าเรียน ภาษาอังกฤษกับโรงเรียนที่เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ได้อีกด้วย

โครงสร้างการเรียนการสอนของโรงเรียน Avonside Grils High School

  Year 9 Year 10 NCEA Level 1 NCEA Level 2 NCEA Level3
English
 • English
 • English
 • English Internal
 • English External
 • Social Action (8 hours)
 • English Internal
 • English External
 • English and Gender
 • English External
 • English for the 21st Century Woman
 • English Visual English
 • Scholarship
Enrichment
Programes
 • ESOL
 • ESOL
 • ESOL
 • Personalised Learning Programme
 • Key Skills
 • Foundation Studies
 • ESOL
 • Personalised Learning Programme
 • Key Skills
 • ESOL
 • Personalised Learning Programme
Health &
Physical
Education
 • Health and Physical Education
 • Health and Physical Education
 • Physical Education
 • Health
 • Physical Education
 • LEAP
  • Leadership and
  • Physical Education
 • Health
 • Physical Education
 • LEAP
  • Leadership and
  • Physical Education
 • Health
Languages
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
Mathematics
 • Mathematics
 • Mathematics
 • Mathematics
 • Mathematics & Statistics
 • Mathematics for Living
 • Mathematics
 • Mathematics & Statistics
 • Mathematics with Calculus
 • Mathematics with Statistics
Science
 • Science
 • Science
 • Science
 • Science General
 • Extended Science(8 hours)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
Social Sciences
 • Social Studies
 • Social Studies
 • Film and Media Studies
 • Economics & Business Studies
 • Geography
 • History
 • Film and Media Studies
 • Accounting and Economics
 • Social Action (8 hours)
 • Geography
 • History
 • Film and Media Studies
 • Economics & Business Studies
 • Accounting
 • Community Action
 • Geography
 • History
 • Film and Media Studies
 • Economics
 • Business Studies
 • Accounting
 • Classical Studies
Technology
 • Technology
 • Home Economics
 • Fashion & Design Technology
 • Hard Materials Technology
 • Design and Visual Communication
 • Digital Technologies
 • Home Economics
 • Fashion & Design Technology
 • Hard Materials Technology
 • Practical Hard Materials – ITO
 • Design and Visual Communication
 • Digital Technologies
 • Home Economics
 • Fashion & Design Technology
 • Hard Materials Technology
 • Design and Visual Communication
 • Digital Technologies
 • Home Economics
 • Fashion & Design Technology
 • Hard Materials Technology
 • Design and Visual Communication
 • Digital Technologies
The Arts
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Visual Art
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Visual Art
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Visual Art
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Design
 • Photography
 • Painting & Printmaking
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Design
 • Photography
 • Painting & Printmaking
 • Art History
Vocational &
Employment
Related Courses
 • Employment Studies
  Tourism
 • Early Childhood Development
 • Early Childhood Development

กิจกรรมนอกหลักสูตร

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว นักเรียนของ Avonside ยังได้ร่วมทำกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายและหลากหลาย ที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และในระดับเยียร์ 13 นักเรียนสามารถเข้าเป็นสมาชิกของสภาต่างๆ ที่มีนักเรียนเป็นผู้จัดขึ้น รวมทั้งสภานานาชาติด้วย Avonside Girls’ High School ให้ความสำาคัญต่อการช่วยเหลือผู้อื่น และนอกจากสโมสร Z-Club (เครือข่ายของ Zonta) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนนานาชาติเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับในการเรียนต่อเฉพาะทาง

Pathway

ทางโรงเรียนAGHS มีโครงสร้างการเรียนการสอน อิงตามรูปแบบ NCEA (National Certificate of Education Achievement) ซึ่งเป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้

ประกาศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนายจ้างงาน และใช้สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น รายงานการวิจัยอิสระพบว่า หากนักเรียนมีผลการเรียนในประกาศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอกาสทำผลการเรียนปีแรกในมหาวิทยาลัยได้ดีด้วย

นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Oxford University ในสหราชอาณาจักร และ Harvard University ในสหรัฐอเมริกา ก็ยอมรับใบสมัครจากนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร NCEA ด้วยเช่นเดียวกัน

ราคาและโปรโมชั่น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2020

 • Full Year $14,500.00
 • Term One (11 weeks) $ 3987.50
 • Term Two (10 weeks) $ 3625.00
 • Term Three (10 weeks) $ 3625.00
 • Term Four (9 weeks) $ 3262.50
 • Administration Fee (one- off payment) $ 500.00

These fees cover:

 • All class tuition
 • E.S.O.L courses (English for Speakers of other Languages)
 • Text books and school magazine
 • Class trips required for the curriculum
 • Government levies and taxes at 15%

NZQA EXAMINATION FEES – (Years 11-13) – if applicable $383.30

 • All Scholarship subjects (additional to NQF fees) per subject $102.20 further information can be found on www.nzqa.govt.nz

UNIFORM

 • Year 9-12 students – new approx. $540.00
 • Hire or second hand options are also available.

SPORT FEES

 • These will vary depending on the sport. Uniform fee may also be required. from $40.00

Promotion & Scholarships

ขอแนะนำ | โครงการ High School International Program เป็นโครงการที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ร่วมกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์ จัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ที่ต้องการสัมผัสการเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ ที่นิวซีแลนด์ อยากเรียน และใช้ชีวิต พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ในนิวซีแลนด์ระยะสั้นๆ 4 – 10 สัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิด แบบนักเรียนต่างชาติ สร้างความมั่นใจ ฝึกความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบ ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รวมถึงได้เรียนภาษาอังกฤษแบบ ESOL เพื่อฝึกภาษาอังกฤษให้ได้เทียบกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ High School International Program เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESOL ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ และใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ในช่วงปิดเทอม ที่สำคัญ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการ คลิกเลย

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

AGHS มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิม ห้องดนตรี ห้องภาษาต่างประเทศเฉพาะ ห้องเทคโนโลยีและการออกแบบ และห้อง ศิลปะที่สร้างขึ้นใหม่ ทั้งหมดนี้เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นผู้ประสานงานฝ่ายการอาชีพจะทำหน้าที่ช่วยนักเรียนวางแผนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการเลือกอาชีพในอนาคต นักเรียนทั้งหมดสามารถใช้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดได้ฟรี ทั้งก่อนเริ่มเรียน ระหว่างวัน และหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน

 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
 • สตูดิโอการพิมพ์ภาพ 2D และ 3D สตูดิโอการออกแบบและงานศิลป์ และสตูดิโอสื่อ ซึ่งรวมถึง ห้องตัดต่อและ ห้องอัดเสียง
 • โรงฝึกงานสำาหรับวัสดุเนื้อแข็ง ซึ่งมีเครื่องจักรไม้และโลหะ
 • พื้นที่สำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ การเชื่อม ทาสี และพื้นที่กลางแจ้งสำหรับโครงการขนาดใหญ่
 • ห้องครัวทันสมัยสำหรับเรียนทำอาหาร
 • ห้องฝึกซ้อมศิลปะการแสดง (พร้อมห้องควบค่มเพื่อบันทึกกิจกรรมต่างๆ)

ที่พัก

AGHS สามารถจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์โดยคัดเลือกครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ด้วยความพิถีพิถัน พร้อมคอยเฝ้าติดตามตรวจสอบโดยตลอด ผู้ประสานงานฝ่ายครอบครัวโฮมสเตย์มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่โรงเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์จะเดินทางไปรับนักเรียนทุกคนที่สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ชโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม The Homestay fee which includes all meals, laundry and monitoring of homestay is $270.00 per week – inclusive of $10.00 per week service fee.

สวัสดิการนักเรียน

สวัสดิภาพของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อ AGHS ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนนานาชาติและผู้ประสานงานครอบครัวโฮมสเตย์ของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียน ครอบครัว และตัวแทนของพวกเขาตลอดเวลา AGHS จัดให้มีครูประจำชั้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าระดับชั้นปี และที่ปรึกษา เพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารงานกีฬา เจ้าหน้าที่แนะนำอาชีพ และครูผู้สอนรายวิชาซึ่งทรงคุณวุฒิ เป็นมิตรและโอบอ้อมอารี AGHS จัดให้มีสภานักเรียนระดับชั้นปีที่ 13 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนนานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในโรงเรียนได้ดีขึ้นโดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีตลอดทั้งปี

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: 209 Travis Road, North New Brighton, Christchurch 8083
Zip: 8083
Country: New Zealand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่อโปแลนด์ หนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยที่ดีที...

เรียนต่อโปแลนด์ หนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University i ...
เรียนต่อโปแลนด์ หนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University in Torun เมืองโทรุน เดอะเบ ...
Webmaster Thebest

เรียนต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยชั้นนำ Charles...

เรียนต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยชั้นนำ Charles Darwin University เมืองดาร์วิน เดอะเบสท์ เรีย ...
เรียนต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยชั้นนำ Charles Darwin University เมืองดาร์วิน เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Charles Da ...
Webmaster Thebest
English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ INUS ...

เรียนต่อออสเตรเลีย INUS Australia Education & Training INUS Australia Education & ...
เรียนต่อออสเตรเลีย INUS Australia Education & Training INUS Australia Education & Training สถาบันตั้งอยู่ใน ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest