เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School


Avonside Girls’ High School (AGHS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านบรรยากาศอันอบอุ่น เอาใจใส่ และเป็นมิตร รวมทั้งความแข็งแกร่งทางวิชาการ โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่คล้ายสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำเอวอน (Avon River) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองไครสต์เชิร์ช อยู่ห่างจากใจกลางเมืองและย่านช็อปปิ้งเพียง 10 นาที มีรถประจำทางให้บริการผู้โดยสารที่โรงเรียนทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ช อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 30 นาที เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School เรียนต่อต่างประเทศ

AGHS จัดที่นั่งไว้สำหรับนักเรียนนานาชาติจำนวน 30 คน ในจำนวน เพื่อศึกษาในระดับชั้นปีที่ 9 ถึง 13 ปัจจุบันมีนักเรียนนานาชาติอยู่น้อยกว่า 10 คนในจำนวนนักเรียน 800 กว่าคน ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงได้เรียนในหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมของโรงเรียน ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนนานาชาติเหล่านี้มาจากยุโรปและภูมิภาคอื่นทั่วเอเชีย

จุดเด่นของสถาบัน Avonside Girls’ High School

 • นักเรียนของ AGHS มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมายและหลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ตัวอย่างเช่น วงออร์เคสตรา วงดนตรีแจ๊ส การร้องประสาน การแสดงละคร การเดินป่า การเต้นแอโรบิกส์ บาสเก็ตบอล รักบี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • AGHS จัดให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และในระดับชั้นปีที่ 13 นักเรียนสามารถเข้าเป็นสมาชิกของสภาต่างๆ ที่มีนักเรียนเป็นผู้นำได้ รวมทั้งสภานานาชาติด้วย
 • ด้านวิชาการเป็นเลิศและการช่วยให้นักเรียนก้าวไปสู่การเป็นผู้เรียนและนักคิดที่อิสระ มีความรอบรู้ และสร้างสรรค์ และมีสำนึกที่เข้มแข็งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย นอกจากนี้ยังเน้นการเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ การมีระเบียบวินัยในตนเอง และความมีน้ำใจต่อผู้อื่น
 • ให้การต้อนรับนักเรียนนานาชาติอย่างดี
 • ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ (COP) ในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการ

Official Website: https://hail.to/avonside-girls-international

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGHS จัดหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างกว้างขวางซึ่งจะช่วยเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียน AGHS ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ (English for Speakers of Other Languages: ESOL) ให้แก่นักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ หากจำเป็น AGHS ยังสามารถประสานงานจัดให้นักเรียนนานาชาติได้เข้าเรียน ภาษาอังกฤษกับโรงเรียนที่เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ได้อีกด้วย

โครงสร้างการเรียนการสอนของโรงเรียน Avonside Grils High School

  Year 9 Year 10 NCEA Level 1 NCEA Level 2 NCEA Level3
English
 • English
 • English
 • English Internal
 • English External
 • Social Action (8 hours)
 • English Internal
 • English External
 • English and Gender
 • English External
 • English for the 21st Century Woman
 • English Visual English
 • Scholarship
Enrichment
Programes
 • ESOL
 • ESOL
 • ESOL
 • Personalised Learning Programme
 • Key Skills
 • Foundation Studies
 • ESOL
 • Personalised Learning Programme
 • Key Skills
 • ESOL
 • Personalised Learning Programme
Health &
Physical
Education
 • Health and Physical Education
 • Health and Physical Education
 • Physical Education
 • Health
 • Physical Education
 • LEAP
  • Leadership and
  • Physical Education
 • Health
 • Physical Education
 • LEAP
  • Leadership and
  • Physical Education
 • Health
Languages
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
 • Te Reo Maori
 • French
 • Japanese
Mathematics
 • Mathematics
 • Mathematics
 • Mathematics
 • Mathematics & Statistics
 • Mathematics for Living
 • Mathematics
 • Mathematics & Statistics
 • Mathematics with Calculus
 • Mathematics with Statistics
Science
 • Science
 • Science
 • Science
 • Science General
 • Extended Science(8 hours)
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
Social Sciences
 • Social Studies
 • Social Studies
 • Film and Media Studies
 • Economics & Business Studies
 • Geography
 • History
 • Film and Media Studies
 • Accounting and Economics
 • Social Action (8 hours)
 • Geography
 • History
 • Film and Media Studies
 • Economics & Business Studies
 • Accounting
 • Community Action
 • Geography
 • History
 • Film and Media Studies
 • Economics
 • Business Studies
 • Accounting
 • Classical Studies
Technology
 • Technology
 • Home Economics
 • Fashion & Design Technology
 • Hard Materials Technology
 • Design and Visual Communication
 • Digital Technologies
 • Home Economics
 • Fashion & Design Technology
 • Hard Materials Technology
 • Practical Hard Materials – ITO
 • Design and Visual Communication
 • Digital Technologies
 • Home Economics
 • Fashion & Design Technology
 • Hard Materials Technology
 • Design and Visual Communication
 • Digital Technologies
 • Home Economics
 • Fashion & Design Technology
 • Hard Materials Technology
 • Design and Visual Communication
 • Digital Technologies
The Arts
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Visual Art
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Visual Art
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Visual Art
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Design
 • Photography
 • Painting & Printmaking
 • Dance
 • Drama
 • Music
 • Design
 • Photography
 • Painting & Printmaking
 • Art History
Vocational &
Employment
Related Courses
 • Employment Studies
  Tourism
 • Early Childhood Development
 • Early Childhood Development

กิจกรรมนอกหลักสูตร

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว นักเรียนของ Avonside ยังได้ร่วมทำกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายและหลากหลาย ที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และในระดับเยียร์ 13 นักเรียนสามารถเข้าเป็นสมาชิกของสภาต่างๆ ที่มีนักเรียนเป็นผู้จัดขึ้น รวมทั้งสภานานาชาติด้วย Avonside Girls’ High School ให้ความสำาคัญต่อการช่วยเหลือผู้อื่น และนอกจากสโมสร Z-Club (เครือข่ายของ Zonta) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนนานาชาติเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับในการเรียนต่อเฉพาะทาง

Pathway

ทางโรงเรียนAGHS มีโครงสร้างการเรียนการสอน อิงตามรูปแบบ NCEA (National Certificate of Education Achievement) ซึ่งเป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้

ประกาศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนายจ้างงาน และใช้สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น รายงานการวิจัยอิสระพบว่า หากนักเรียนมีผลการเรียนในประกาศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอกาสทำผลการเรียนปีแรกในมหาวิทยาลัยได้ดีด้วย

นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Oxford University ในสหราชอาณาจักร และ Harvard University ในสหรัฐอเมริกา ก็ยอมรับใบสมัครจากนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร NCEA ด้วยเช่นเดียวกัน

ราคาและโปรโมชั่น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2020

 • Full Year $14,500.00
 • Term One (11 weeks) $ 3987.50
 • Term Two (10 weeks) $ 3625.00
 • Term Three (10 weeks) $ 3625.00
 • Term Four (9 weeks) $ 3262.50
 • Administration Fee (one- off payment) $ 500.00

These fees cover:

 • All class tuition
 • E.S.O.L courses (English for Speakers of other Languages)
 • Text books and school magazine
 • Class trips required for the curriculum
 • Government levies and taxes at 15%

NZQA EXAMINATION FEES – (Years 11-13) – if applicable $383.30

 • All Scholarship subjects (additional to NQF fees) per subject $102.20 further information can be found on www.nzqa.govt.nz

UNIFORM

 • Year 9-12 students – new approx. $540.00
 • Hire or second hand options are also available.

SPORT FEES

 • These will vary depending on the sport. Uniform fee may also be required. from $40.00

Promotion & Scholarships

ขอแนะนำ | โครงการ High School International Program เป็นโครงการที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ร่วมกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์ จัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ที่ต้องการสัมผัสการเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ ที่นิวซีแลนด์ อยากเรียน และใช้ชีวิต พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ในนิวซีแลนด์ระยะสั้นๆ 4 – 10 สัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิด แบบนักเรียนต่างชาติ สร้างความมั่นใจ ฝึกความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบ ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รวมถึงได้เรียนภาษาอังกฤษแบบ ESOL เพื่อฝึกภาษาอังกฤษให้ได้เทียบกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ High School International Program เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESOL ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ และใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ในช่วงปิดเทอม ที่สำคัญ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการ คลิกเลย

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

AGHS มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิม ห้องดนตรี ห้องภาษาต่างประเทศเฉพาะ ห้องเทคโนโลยีและการออกแบบ และห้อง ศิลปะที่สร้างขึ้นใหม่ ทั้งหมดนี้เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นผู้ประสานงานฝ่ายการอาชีพจะทำหน้าที่ช่วยนักเรียนวางแผนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการเลือกอาชีพในอนาคต นักเรียนทั้งหมดสามารถใช้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดได้ฟรี ทั้งก่อนเริ่มเรียน ระหว่างวัน และหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน

 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
 • สตูดิโอการพิมพ์ภาพ 2D และ 3D สตูดิโอการออกแบบและงานศิลป์ และสตูดิโอสื่อ ซึ่งรวมถึง ห้องตัดต่อและ ห้องอัดเสียง
 • โรงฝึกงานสำาหรับวัสดุเนื้อแข็ง ซึ่งมีเครื่องจักรไม้และโลหะ
 • พื้นที่สำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ การเชื่อม ทาสี และพื้นที่กลางแจ้งสำหรับโครงการขนาดใหญ่
 • ห้องครัวทันสมัยสำหรับเรียนทำอาหาร
 • ห้องฝึกซ้อมศิลปะการแสดง (พร้อมห้องควบค่มเพื่อบันทึกกิจกรรมต่างๆ)

ที่พัก

AGHS สามารถจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์โดยคัดเลือกครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ด้วยความพิถีพิถัน พร้อมคอยเฝ้าติดตามตรวจสอบโดยตลอด ผู้ประสานงานฝ่ายครอบครัวโฮมสเตย์มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่โรงเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์จะเดินทางไปรับนักเรียนทุกคนที่สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ชโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม The Homestay fee which includes all meals, laundry and monitoring of homestay is $270.00 per week – inclusive of $10.00 per week service fee.

สวัสดิการนักเรียน

สวัสดิภาพของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อ AGHS ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนนานาชาติและผู้ประสานงานครอบครัวโฮมสเตย์ของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียน ครอบครัว และตัวแทนของพวกเขาตลอดเวลา AGHS จัดให้มีครูประจำชั้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าระดับชั้นปี และที่ปรึกษา เพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารงานกีฬา เจ้าหน้าที่แนะนำอาชีพ และครูผู้สอนรายวิชาซึ่งทรงคุณวุฒิ เป็นมิตรและโอบอ้อมอารี AGHS จัดให้มีสภานักเรียนระดับชั้นปีที่ 13 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนนานาชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในโรงเรียนได้ดีขึ้นโดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีตลอดทั้งปี

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: 209 Travis Road, North New Brighton, Christchurch 8083
Zip: 8083
Country: New Zealand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest