เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนวิชาชีพ Box Hill Institute เมืองเมลเบิร์น เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


Box Hill Institute เน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ มีความยืดหยุ่น Box Hill ให้ความสำคัญกับโอกาสในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อสร้างหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะด้าน อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และชำนาญ คุณจะได้รับประสบการณ์เรียนที่เน้นภาคปฏิบัติ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ผู้สอนทุ่มเทให้กับประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณและจะช่วยให้คุณมีทักษะในการทำงานและชีวิตหลังการเรียน

ขณะนี้ Box Hill Institute มอบการศึกษาระดับมืออาชีพในภาคส่วนมัธยมศึกษา การศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพ (VET) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) มีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับนักเรียน นักธุรกิจ และกลุ่มชุมชน สามารถเรียน certificates, diplomas, degrees และคุณวุฒิการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ

Campus ในรัฐวิกตอเรียได้แก่ Box Hill, Lilydale และในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมลเบิร์น ซึ่งเราอยู่ร่วมกับ Centre for Adult Education เรายังจัดส่งการฝึกอบรมและบริการในสถานที่ทำงานหลายแห่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การทำงาน คุณจะได้ทำงานในโครงการที่เกี่ยวข้องและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จากอุตสาหกรรมที่คุณเลือก ในสถานการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาจาก Box Hill Institute จะมีทักษะและประสบการณ์ที่นายจ้างกำลังมองหา

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Box Hill Institute

 • 30,000+ นักเรียนที่สมัครเรียน Box Hill Institute ต่อปี
 • หลักสูตรได้รับการรับรองกว่า 150 หลักสูตร
 • 77.7 % ของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจาก Box Hill Institute มีงานทำ 6 เดือนหลังจากเรียนจบ
 • 78.7 % ของผู้ฝึกงานที่ได้รับการว่าจ้างหลังการฝึกอบรม จาก Box Hill Institute
 • เน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานจริง
 • มีความยืดหยุ่นสูง หลักสูตรมีความยิดหยุ่นสูง เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และรูปแบบการเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างยาวนาน พัฒนาและคิดค้นเทคนิค วิธีการใหม่ๆ และมอบเทคนิคให้กับผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสายงานที่เรียน
 • มีทั้งหมด 6 Campus  Box Hill Campus – Elgar, Box Hill Campus – Nelson, Box Hill Campus – Whitehorse, City Campus, Lilydale Lakeside Campus, Bankstown
 • Campus ตั้งอยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย คุณวุฒิการศึกษาจาก Box Hill เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การทำงานจริง
 • นายจ้างส่วนใหญ่ ต้องการนักศึกษาที่จบจาก Box Hill Institute  เนื่องจากสถาบัน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ทั้งนายจ้างในอุตสาหกรรมชั้นนำระดับท้องถิ่น จนถึงระดับโลก

Official Website: https://www.boxhill.edu.au

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

Animal Care

ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการเป็นช่างตัดแต่งขนสัตว์ ผู้ดูแลคอกสัตว์ ผู้ดูแลสัตว์ป่า ช่างเทคนิคสัตว์ พยาบาลสัตวแพทย์ หรือคนดูแลสวนสัตว์หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ด้วยความเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งออสเตรเลีย คุณสามารถตั้งตารอการเติบโตของอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและโอกาสมากมายในการทำงานกับสัตว์

Art, Fashion & Design

Biosecurity & Science

ตอนนี้เป็นเวลาที่จะได้รับการรับรองในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์ คุณสามารถตั้งตารอการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตและโอกาสที่ดีในอนาคตสำหรับอาชีพที่เป็นที่ต้องการ! Box Hill Institute เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับปริญญาตรีแห่งเดียวในออสเตรเลีย และมีสิทธิ์เข้าใช้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของเรา

Business & Finance

ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีให้ รวมถึง TAFE ฟรี ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการเป็นนักบัญชี คนทำบัญชี ผู้ช่วยหรือผู้ประสานงานทางธุรกิจ ผู้ช่วยหรือผู้ประสานงานการค้า ผู้จัดการธุรกิจ ผู้นำธุรกิจ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือโซเชียลมีเดีย นักการตลาด

Community Services

Box Hill Institute มีวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนั้นคุณสามารถเลือกที่จะเป็นพนักงานเยาวชน พนักงานช่วยเหลือรายบุคคล พนักงานบริการชุมชน พนักงานดูแลผู้สูงอายุที่สนับสนุนผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา พนักงานช่วยเหลือผู้พิการ หรือสุขภาพจิต คนงาน

Cyber Security & ICT

Education

ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการเป็นนักการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยสนับสนุนการศึกษาหรือผู้ช่วยครู หรือทำงานเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินในอาชีวศึกษา ภาคการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับห้าสำหรับการจ้างงานในออสเตรเลีย

Hair & Beauty

Higher Education

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติแบบเดียวกับที่เราใช้ในการอาชีวศึกษา คุณจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและประยุกต์ขั้นสูงของสาขาวิชาที่คุณเลือก ในขณะที่พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ การประเมินเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Horticulture, Landscaping & Conservation

Hospitality & Tourism

Music Industry

Nursing & Health

Senior Secondary Programs

Sports & Recreation

ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะมีคุณสมบัติในการทำงานด้านกีฬาและนันทนาการ คุณสามารถตั้งตารอที่จะได้ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมโอกาสมากมายรออยู่ข้างหน้า! ด้วยตัวเลือกมากมายที่มี รวมถึง TAFE ฟรี อาชีพที่ต้องการจึงสามารถเข้าถึงได้มากกว่าที่เคย

Trades & Transport

Work Preparation & Foundation

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

การทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงและสถานที่จำลอง ซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และธุรกิจค้า คุณจะได้รับประสบการณ์จริงมากมาย สภาพแวดล้อมจริง เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเป็นรุ่นล่าสุด และนักเรียนจะติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง

 • ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อมขั้นสูง
 • เวิร์กช็อปยานยนต์จำลองของเรา
 • ร้านตัดผม
 • ศูนย์ความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • ศูนย์กลางการออกแบบสร้างสรรค์
 • ศูนย์ปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (อบรม)
 • Flowers on Elgar
 • Fountains Restaurant
 • ร้านทำผมและเสริมสวย
 • Lilydale Nallei Jerring Nyerboing Trades Center
 • ศูนย์กลางเทคโนโลยีแบบบูรณาการ
 • Lilydale Gym
 • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านดนตรีและประสบการณ์นักศึกษา
 • Nelson Gym
 • Nursing Skills Centre
 • Pets on Elgar
On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: 465 Elgar Rd, Box Hill VIC
Zip: 3128
Country: Australia
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest