เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: June 17, 2024 @ 11:23 am

เรียนต่อเยอรมัน โดดเด่นด้านธุรกิจ เปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย CBS International Business School เมือง Aachen, Berlin เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


CBS International Business School คือ มหาวิทยาลัยเอกชนโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ในสาขาธุรกิจ มีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA ที่ได้รับการรับรอง ทั้งภาษาเยอรมันและอังกฤษ โดยเปิดสอนแบบเต็มเวลา, ภาคพิเศษ หรือแบบ Dual Programme (เรียนควบคู่กับการทำงาน)

จุดเด่นสถาบัน CBS International Business School

 • หลักสูตรนานาชาติ: หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA มีทั้งภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ
 • การออกแบบหลักสูตร: ออกเเบบเพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในธุรกิจระดับนานาชาติ
 • เน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ: มีโอกาสฝึกฝนทักษะเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการปฏิบัติจริง การฝึกงาน และการจำลองสถานการณ์ต่างๆ
 • หลักสูตรที่หลากหลาย: มีหลักสูตรที่หลากหลายในสาขาธุรกิจเช่น การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการ และอื่นๆ
 • หลักสูตรทันสมัย: พัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอเพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ล่าสุด และจำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • อาจารย์มากประสบการณ์: อาจารย์ของ CBS มีประสบการณ์ทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ มีประสบการณ์จริง สามารถแบ่งปันกับนักศึกษาได้
 • ผู้เชี่ยวชาญ: อาจารย์ของ CBS เชี่ยวชาญในสาขาของตน สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นานาชาติ: นักศึกษากว่า 30% จาก 75 ประเทศ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วยให้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และมุมมองที่แตกต่าง
 • สนับสนุน: มหาวิทยาลัยมีบริการต่างๆ มากมายสำหรับนักศึกษา เช่น บริการให้คำปรึกษา การสนับสนุนด้านการเรียน และบริการหางาน
 • ทันสมัย: มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด
 • การฝึกงาน: เครือข่ายบริษัทพันธมิตรที่กว้างขวาง นักศึกษาสามารถหาบริษัทฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • การแลกเปลี่ยน: มหาวิทยาลัยพันธมิตร มากกว่า 160 แห่ง นักศึกษาสามารถใช้โอกาสนี้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
 • การประกอบธุรกิจ: สนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง มหาวิทยาลัยมีบริการต่างๆ มากมายสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น บริการให้คำปรึกษา

Official Website: https://www.cbs.de/en/about-us/

ติดต่อเดอะเบสท์

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: Kapuzinergraben 19, Aachen
State/County:
Zip: 52062
Country: Germany
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่ออเมริกา MISSION COLLEGE วิทยาลัยชุมช...

MISSION COLLEGE Mission College (MC)  เป็นวิทยาลัยในเมือง Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น ...
MISSION COLLEGE Mission College (MC)  เป็นวิทยาลัยในเมือง Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นส่วนหนึ่งของ The West Val ...
Webmaster Thebest
Business - บริหารธุรกิจ
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ Aus...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ Australian Institute of Business Intelligence เดอ ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ Australian Institute of Business Intelligence เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ ...
Webmaster Thebest
Computer Science - วิทยาการคอมพิวเตอร์
On Campus

เรียนต่อโปแลนด์ University of Business in Wr...

เรียนต่อโปแลนด์ University of Business in Wroclaw เรียนต่างประเทศ University of Business i ...
เรียนต่อโปแลนด์ University of Business in Wroclaw เรียนต่างประเทศ University of Business in Wroclaw หรือ Wyższa Szk ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest