เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อเยอรมัน สถาบันสอนภาษาเยอรมันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ชั้นนำ did deutsch-institut เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


did deutsch-instisut ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1970 เป็นสถาบันที่สอนหลักสูตรภาษาเยอรมันเป็นหลัก ทั้งหลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ และหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับเด็ก ทางสถาบันมีสโลแกนที่ว่า Deutsch in Deutscland แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า German in Germany โดยเป้าหมายหลักของสถาบันคือ สอนหลักสูตรภาษาเยอรมันคุณภาพสูง ให้กับนักเรียนต่างชาติทึกคน ภายในสภาพแวดล้อมในประเทศเยอรมนี เรียนต่อเยอรมัน DID DEUTSCH INSTITUT เรียนต่อต่างประเทศ

สถาบัน did deutsch-institut เปิดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันคุณภาพสูงให้กับนักเรียนต่างชาติ ทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ เช่น General German Course, หลักสูตรเตรียมสอบ TestDaF. telc, Gothe Exam รวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งในหลักสูตรก็จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อ Studienkolleg ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในเยอรมนี นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันฤดูร้อน – ฤดูหนาว สำหรับเด็กอายุ 14 – 17 ปี ซึ่งทุกหลักสูตร มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุ และสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ เพื่อผ่อนคลายการเรียน และให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชั้นเรียนได้อย่างสนุกสนาน

จุดเด่นของสถาบัน DID DEUTSCH INSTITUT

 • หลักสูตรภาษาเยอรมันคุณภาพสูง หลากหลายหลักสูตรตามความต้องการ ทั้งหลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไป หลักสูตรภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น หลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสอบ และหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีให้เลือกเรียน 4 วิทยาเขต ใน 4 เมือง คือ เบอร์ลิน แฟรงค์เฟิร์ต ฮัมบวร์ก และมิวนิก ซึ่งทั้ง 4 วิทยาเขตมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และแต่ละวิทยาเขต มีศูนย์ทดสอบภาษาเยอรมันด้วย เช่น
  • TestDaF Testing Center เป็นศูนย์ทดสอบ TestDaF ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาเยอรมันที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี
  • telc Testing Center เป็นศูนย์ทดสอบ telc Testing Center ซึ่งการทดสอบนี้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลจากภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล และวิทยาลัย และอิงตามกรอบอ้างอิงทั่วไปของยุโรป (GER)
  • telc C1 Hochschule Competence Center เป็นศูนย์ทดสอบสำหรับการทดสอบ telc Deutsch C1 Hochschule (University) การสอบนี้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน
 • ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเยอรมันอย่างยาวนานกว่า 50 ปี เปิดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก การันตีคุณภาพ และหลักสูตรการสอน
 • ทีมงานมีความยินดีที่จะให้บริการให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่แค่ในหลักสูตรภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่สามารถพูดคุยคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บพอร์ทัล หรืออีเมล
 • มีที่พักคุณภาพสูงรองรับนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น Homstay หอพักนักศึกษา หรือโรงแรม สามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ และความต้องการส่วนบุคคล และที่พักทุกแห่งมีความปลอดภัยสูงมาก
 • ได้รับการประเมินคุณภาพจาก FDSV Quality Control โดยสภาวิทยาศาสตร์อิสระและได้รับการรับรองจาก FDSV ตามมาตรฐาน DIN EN 14804
 • เป็นสมาชิกของ FaDaF (สมาคมวิชาชีพภาษาเยอรมันสำหรับชาวต่างชาติ) โดยสมาคมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสอนภาษาเยอรมันสำหรับชาวต่างชาติ และอำนวยความสะดวกในการพบปะระหว่างวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในเยอรมนี

Official Website: https://www.did.de/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาเยอรมันที่เปิดสอน

เป็นการดีที่สุดที่จะเรียนภาษาเยอรมันในประเทศที่พูดภาษานั้น ซึ่งเป็นสโลแกนของสถาบันมาตั้งแต่ปี 1970 และทุกๆ ปี มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาเยอรมันมากกว่า 8,000 คน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

General German Courses (หลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไป)

General German Courses หลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไป เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาเยอรมันตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นและเน้นการฝึกปฏิบัติกับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ จากนั้นจะสามารถใช้ภาษาของคุณเพื่อทำงาน เรียน หรือท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนีได้อย่างง่ายดาย เน้นความรู้พื้นฐานของหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกหัดภาษา กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการฟัง และบทความ ข่าวสารเพื่อส่งเสริมการอ่าน

Standard Course 20 บทเรียน / สัปดาห์

เน้นการเรียนรู้ทักษะหลัก ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด บทเรียนเป็นแบบเชิงวิชาการและมุ่งเน้นเป้าหมาย จึงสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ภาษาที่ใช้ได้จริงได้รับการเน้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ทางวิชาชีพ และทางวิชาการ วิธีการสอนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้สื่อการเรียนการสอน การรักษาเสถียรภาพของไวยากรณ์และคำศัพท์

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 20 บทเรียน / สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ A1 – C2
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่ 1 – 48 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกวันจันทร์
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: ประมาณ 10 – 15 คน ต่อชั้นเรียน

Intensive Course 24 บทเรียน / สัปดาห์

หลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไปแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพัฒนาทักษะการสื่อสาร ความรู้และทักษะที่พัฒนาแล้วจะมีเสถียรภาพ ลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ตั้งแต่การพูดคุย การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ภายในระยะเวลาอันสั้น

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 24 บทเรียน / สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ A1 – C2
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่ 1 – 48 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกวันจันทร์
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: ประมาณ 10 – 15 คน ต่อชั้นเรียน

Premium Course 28 บทเรียน / สัปดาห์

หลักสูตรภาษาเยอรมันทั้วไปแบบพรีเมียม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันแบบเข้มข้นและมีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจน และมีเวลาที่จำกัด โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะเพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 28 บทเรียน / สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ A1 – C2
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่ 1 – 48 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกวันจันทร์
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: ประมาณ 10 – 15 คน ต่อชั้นเรียน

Exam Preparation and Exams (หลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมสอบ และการทดสอบ)

หลักสูตรเตรียมสอบสามารถเตรียมให้พร้อมสำหรับการทดสอบ TestDaF, telc C1 Hochschule, telc B1 และ telc B2 รวมถึง Goethe B2 และ C1 Certificates

TestDaF Preparation Course

TestDaF ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถทางภาษาเยอรมันของผู้สมัครต่างชาติ การเตรียมการที่มุ่งเน้นสำหรับการสอบ TestDaF ทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบ เรียนรู้กลยุทธ์ที่จะช่วยให้การทดสอบสำเร็จลุล่วง เอาชนะความวิตกกังวลในการทดสอบของด้วยความช่วยเหลือจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ สามารถสอบ TestDaF ได้หกครั้งตลอดทั้งปี โดยการสอบจะจัดสอบที่ did deutsch-institut เบอร์ลิน, แฟรงก์เฟิร์ต, ฮัมบูร์กและมิวนิก โดยข้อสอบ TestDaF ประกอบด้วยสี่ส่วนคือ การอ่านจับใจความ การฟังจับใจความ การเขียนแสดงความคิดเห็น และการพูดแสดงความคิดเห็น

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 20 บทเรียน / สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ B2 – C2
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: 4 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: เปิดรับสมัคร 6 รอบต่อปี (กรุณาเช็ควันเปิดเรียนกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์)
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: ประมาณ 10 – 15 คน ต่อชั้นเรียน

telc Preparation Course

การทดสอบ telc เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาเยอรมันด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและใช้เป็นหลักฐานสำหรับการฝึกอบรมสายอาชีพ การเรียนในมหาวิทยาลัยหรือการทำงานในประเทศเยอรมนี โดยหลักสูตรเตรียมสอบ telc จะทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบ เรียนรู้กลยุทธ์ที่จะช่วยให้การทดสอบสำเร็จลุล่วง เอาชนะความวิตกกังวลในการทดสอบของด้วยความช่วยเหลือจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ โดยการสอบ telc B1, B2, C1 และ telc C1 University จัดสอบที่ did deutsch-institut เบอร์ลิน, แฟรงก์เฟิร์ต, ฮัมบูร์กและมิวนิก

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 5 บทเรียน / สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ B1 – C2
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: 4 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกเดือน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: ประมาณ 10 – 15 คน ต่อชั้นเรียน

Goethe B2 + C1 Examination Training

เป้าหมายของหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ Goethe Certificate B2 และ Goethe Certificate C1. ทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบผ่านตัวอย่างแบบจำลองข้อสอบ

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 6 บทเรียน / สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ B2 – C1
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: 3 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกเดือน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: ประมาณ 10 – 15 คน ต่อชั้นเรียน

University Pathway Germany

did deutsch-institut University Pathway Service ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นทักษะภาษาเยอรมันแบบเร่งรัด โดยมีเป้าหมายคือเพื่อให้พร้อมสำหรับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเยอรมนี นอกจากนี้ยังช่วยค้นหาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสม เตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้าเรียนต่อ Studienkolleg โดยช่วยเหลือตั้งแต่การประเมินเอกสารการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย การสมัครเรียน จนถึงยื่นวีซ่า

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 20, 24, 28 บทเรียน / สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ A1 – C2
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่ 1 – 48 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกวันจันทร์
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: ประมาณ 10 – 15 คน ต่อชั้นเรียน

German for Professionals

หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทาย อยากทำงานบริษัทสัญชาติเยอรมัน หรืออยากทำงานในเยอรมนี โดยหลักสูตรนี้จะเสริมสร้างประสบการณ์ด้านทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ ซึ่งการเรียนการสอนก็จะเน้นคำศัพท์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง

One-to-One Course

หลักสูตรภาษาเยอรมันแบบตัวต่อตัว สร้างความรู้ภาษาเยอรมันได้อย่างแม่นยำ สามารถปรับแต่งหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลได้ มีเวลาพูดคุยสนทนากับอาจารย์โดยตรง และสามารถเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร General German Course ได้ด้วย

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 10 บทเรียน/สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ A1 – C2
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่ 1 – 48 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกวันจันทร์
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: 1 คน

Business German

หลักสูตรภาษาเยอรมันเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทสัญชาติเยอรมัน หรือประเทศที่ต้องใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเชิงธุรกิจและเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรคือ Business German และ Business German Plus 

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 20 บทเรียน/สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ A2 – C2
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่ 1 – 48 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกวันจันทร์
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: 10 – 15 คน

Teacher Training

หลักสูตรสำหรับการสอนภาษาเยอรมัน เหมาะสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน หรือผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนเยอรมันในอนาคต เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาเยอรมัน แนวทางการสอนภาษาเยอรมัน แผนการสอนภาษาเยอรมัน เพื่อให้เป็นครูสอนภาษาเยอรมันที่มีคุณภาพ

 • อายุเริ่มต้น: ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบทเรียน: 26 บทเรียน/สัปดาห์ (บทเรียนละ 45 นาที)
 • ระดับภาษาเยอรมันที่รับ: ตั้งแต่ A2 – C1
 • ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียน: 2 สัปดาห์
 • ช่วงเวลาเปิดเรียน: ทุกวันจันทร์
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน: 10 – 15 คน

ราคาและโปรโมชั่น

ราคาสำหรับผู้ใหญ่

ราคาสำหรับเด็ก

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

ราคาสำหรับผู้ใหญ่

ราคาสำหรับเด็ก

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest