เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อออสเตรเลีย Evolution Hospitality Institute เรียนต่อต่างประเทศ


Evolution Hospitality Institute เป็นสถาบันเอกชน เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านการบริหารการโรงแรมสำหรับนักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษานานาชาติ โดยมีหลักสูตรดังนี้ การทำครัวเบื้องต้น, การฝึกความชำนาญ, ประกาศนียบัตรขั้น 3 สาขาการบริการ (การปรุงอาหารเพื่อการค้า) และประกาศนียบัตรขั้น 3 สาขาการบริการ (การทำขนม) นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสาขาทักษะการทำครัวเบื้องต้นและการจับมีด, เทคนิคเกี่ยวกับอาหารประเภทเนื้อ, การทำอาหารด้วยงบประมาณจำกัด, การจัดการอาหาร เรียนต่อออสเตรเลีย Evolution Hospitality Institute เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Evolution Hospitality Institute เรียนต่อต่างประเทศ

  • จำนวนนักศึกษาในแต่ละห้องไม่มาก ทำให้อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง
  • ค่าเล่าเรียนไม่แพงมาก
  • จำนวนนักศึกษาไทยไม่มากเกินไป ทำให้มีโอกาสได้เรียนร่วมกับนักศึกษา ต่างชาติ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
  • ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักนักเรียน ห้องสมุด ที่ทันสมัย
  • สถาบันมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
  • สถานที่ตั้งที่อยู่ย่านความเจริญ

Official Website: https://www.evolution.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: L1-4/552 George St, Sydney NSW
Zip: 2000
Country: Australia
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
  • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest