เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อเยอรมัน Freshman Institute หนึ่งในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


Freshman Institute เริ่มเปิดทำการในปี 1998 เป็นส่วนหนึ่งของ FH Aachen – University of Applied Sciences ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี สถาบันมุ่งเน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ การแพทย์ มนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนถึงศิลปศาสตร์และการออกแบบ โดยผู้ที่เข้าศึกษาต่อที่ Freshman Institute จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการเรียน และอาชีพหลังเรียนจบจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เรียน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี ที่ประเทศเยอรมนี เรียนต่อเยอรมัน Freshman Institute เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อเยอรมัน Freshman Institute เรียนต่อต่างประเทศ

 • มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าในบรรดามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเยอรมัน
 • สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน Freshman Institute เอื้ออำนวยต่อการเรียน มีห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่ทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน มีศูนย์วิจัย Jülich Research Center ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • ในแต่ละปี มีนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกกว่า 400 คน เลือกเข้าร่วมหลักสูตร Freshman Program และประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อในในประเทศเยอรมนี หรือสามารถเลือกเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย FH Aachen ได้
 • มีห้องพักเตียงคู่ ตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และชุดเครื่องนอนครบครัน มีเตียง โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า พร้อมห้องครัว และห้องนั่งเล่นส่วนกลาง โดยนักเรียนจะได้พักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน เพศเดียวกัน

Official Website: https://www.fh-aachen.de/hochschule/freshman

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Freshman Program (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Studienkolleg) เปิดสอนที่ Freshman Institute ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย FH Aachen เป็นหลักสูตรที่วางรากฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (รวมถึงนักเรียนไทย) ที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย หรือไม่ได้เรียนในระบบการศึกษาของเยอรมัน เนื่องจาก หลักสูตรมัธยมศึกษาของประเทศไทย ไม่เทียบเท่าประเทศเยอรมนี (Abitur) ดังนั้น หลักสูตร Freshman Program จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวุฒิการศึกษามัธยมปลายประเทศไทย ให้เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษามัยมปลายประเทศเยอรมนี และมีคุณสมบัติสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (University Qualification Exam)

หลักสูตร FRESHMAN PROGRAM แบ่งออกเป็น 3 TRACK ด้วยกันคือ

 1. German Track คือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด
 2. English Track คือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 3. English to German Track คือหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษก่อน และสำเร็จการศึกษาเป็นภาษาเยอรมัน

 

 

ราคาและโปรโมชั่น

ระดับชั้น

ค่าใช้จ่าย

Freshman Program Year 1 €19,500 (ประมาณ 712,544 บาท)

หมายเหตุ: สำหรับการเข้าร่วมโครงการ Freshman Program หากชำระค่าธรรมเนียมโครงการแล้ว “ไม่จำเป็นต้องเปิด Blocked Account” เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทุกอย่างได้ชำระล่วงหน้า

รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าวีซ่า

 • Admission and embassy letter
 • Visa information
 • Residence ermit upon arrival in Germany
ค่าประกันสุขภาพ

 • Health insurance
 • Liability insurance
 • Travel health insurance
 • Accident insurance
ค่าเรียน

 • ค่าเรียนภาษา (German และ/หรือ English)
 • ค่าเรียนวิชาหาร Academic subjects
 • ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ Computer courses
 • ค่าฝึกงาน Internship*
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน
 • สอนสอบ Mid-Term และ Final Exam
 • ใบรับรองสำเร็จการศึกษา Certificates
 • Tutoring

หมายเหตุ: เฉพาะหลักสูตร English to German Track ที่เลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเท่านั้น

ค่าที่พัก

 • เตียงพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
 • ห้องน้ำ
 • สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า ฯลฯ)
 • ค่าอินเทอร์เน็ต Internet

หมายเหตุ: ที่พักไม่รวมอาหาร ผู้เรียนจะต้องเตรียมอาหารด้วยตัวเอง

ค่าบริการช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • บริการรับจากสนามบิน Düsseldorf เมื่อเดินทางมาถึงเยอรมนี
 • บริการช่วยแนะนำการเปิดบัญชีธนาคาร
 • การสนับสนุนส่วนบุคคลและด้านวิชาการ
 • คำแนะนำระหว่างขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องนอนและอุปกรณ์ทำความสะอาด
 • เครื่องคิดเลขพกพา
 • ขนมบริเวณส่วนกลางของหอพัก
 • บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์
 • บริการฉุกเฉิน 24 ชม
 • แพทย์ในมหาวิทยาลัย
ค่าบัตรนักศึกษา Student ID

 • บริการขนส่งสาธารณะฟรีภายในรัฐ North-Rhine Westphalia (NRW)
 • ส่วนลดและกิจกรรมสำหรับนักเรียน
ค่ากิจกรรม สันทนาการ

 • ตัวอย่าง: บาสเก็ตบอล แบดมินตัน ปิงปอง บิลเลียด ฟุตบอล
 • ดนตรี
 • กิจกรรมทางวัฒนธรรม
Refund Policy

If a student cancels his or her enrollment before the program begins, the following conditions for refunding his or her payment apply:

 • Cancellation before 1 August of the planned academic year: 85% refund
 • Cancellation before 1 September of the planned academic year: 70% refund
 • Cancellation before 1 October of the planned academic year: 50% refund
 • Cancellation after 1 October: no refund
  • If the security deposit has been paid, it will be refunded in full.
  • If the student is refused a visa to Germany, the entire fees will be refunded, minus €500 administrative fee.  Confirmation from the German embassy stating that the visa application was rejected must be submitted.
  • All fee refunds are based upon the actual amount received by the Freshman program.  Any bank fees are the responsibility of the student.

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

ที่พักสำหรับนักศึกษาหลักสูตร FRESHMAN PROGRAM

ที่พักสำหรับนักศึกษาหลักสูตร Freshman Program ทางสถาบันจะจัดหาให้โดยค่าใช้จ่าย รวมในค่าใช้จ่ายข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการพัก 1 ปีการศึกษา และไม่สามารถขอคืนเงินส่วนของค่าที่พัก โดยที่พักนักศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม และเจ้าหน้าที่พร้อมต้อนสู่ประเทศเยอรมนี

 • ห้องพัก จะเป็นห้องแชร์กับเพื่อนในระดับชั้นเดียวกัน เพศเดียวกัน โดยจะแบ่งเป็นอะพาร์ทเม้น 1 อพาร์ทเม้นจะมีนักศึกษา 4 – 6 คน
 • ขนาดห้องนอนประมาณ 10-16 ตร.ม. มีพื้นที่ส่วนกลางให้นักศึกษาได้สนทนา พบปะ สังสรรค์ร่วมกัน
 • มีอุปกรณ์และเครื่องนอนครบครัน เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน ผ่าห่ม โต๊ะโคมไฟ เก้าอี้ และตู้เสื้อผ้า
 • มีห้องครัวส่วนกลาง พร้อมเตาอบสำหรับประกอบอาหาร และตู้เย็น โดยนักศึกษาในอพาร์ทเม้นทั้งหมด จะต้องรับผิดชอบเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยขณะประกอบอาหาร
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล (LAN) ให้บริการฟรีในแต่ละห้อง – ไม่มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • มีห้องอ่านหนังสือและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาเช่นปิงปองและแบดมินตันให้บริการฟรีในมหาวิทยาลัย
 • มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและเครื่องอบผ้า และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด ภายในอาณาบริเวณที่พัก
 • มีโรงอาหารภายในวิทยาเขตคอยบริการวัน จ. – ศ. เวลา 10:00 – 17:00 น.
On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: Pater-Briers-Weg 85, 52511 Geilenkirchen
State/County:
Country: Germany
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest