เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษา วิชาชีพ ปริญญาตรี และปริญญาโท KAPLAN Business School Australia เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


Kaplan International เป็นสถาบันสอนภาษาภายใต้ Kaplan Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษานานาชาติชั้นนำของโลก เปิดให้บริการมากว่า 80 ปี รวมถึงให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษด้วย มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ครอบคลุม 9 ประเทศทั่วโลก ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานการศึกษาที่หลากหลาย ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนได้รับการสอนที่มีคุณภาพมากที่สุด อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และพร้อมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ เรียนต่อออสเตรเลีย Kaplan Australia เรียนต่อต่างประเทศ

Kaplan International English เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การจัดการ การท่องเที่ยว การเป็นผู้ประกอบการ บริการสุขภาพ การจัดการดิจิทัล การวิเคราะห์ การจัดการโครงการ และความเป็นผู้นำ Kaplan International English ยังเป็นสมาชิกของ English Australia ผ่านการรับรองคุณภาพโดย National ELT Accreditation Scheme (NEAS) เป็นหุ้นส่วนของการสอบ International English Language Testing System (IELTS) ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษชั้นนำที่ใช้เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ การันตีถึงมาตรฐานทางวิชาการที่สูงและการบริการที่ดีเยี่ยมในทุกๆ ด้าน

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Kaplan Australia เรียนต่อต่างประเทศ

 • มีประสบการณ์การสอน และดูแลนักเรียนมากกว่า 80 ปี
 • โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศและมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ World Class
 • หลักสูตรและการบริการต่างๆของเราได้รับการเฝ้าติดตามผลและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
 • อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและมีระดับ เช่น Electronic Whiteboard และ E-Learning Library เป็นต้น
 • ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาทั่วโลก
 • ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training)
 • ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก PTIB และอยู่ภายใต้ BC EQA (Education Quality Assurance) อีกด้วย
 • ได้รับการรับรองจาก British Council และเป็นสมาชิกของ ENGLISH UK
 • เป็นสมาชิกของ MEI และได้รับการยอมรับจาก ACELS ซึ่งเป็นบริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ELT) ของ Quality and Qualifications Ireland
 • ได้รับการรับรองของ Languages Canada และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ISP)
 • Kaplan International English ในนิวซีแลนด์ได้รับการรับรองวิทยฐานะเต็มรูปแบบจาก NZQA
 • ผ่านการรับรองคุณภาพโดย National ELT Accreditation Scheme (NEAS) เป็นหุ้นส่วนของการสอบ International English Language Testing System (IELTS)

Official Website: https://www.kaplaninternational.com/

ติดต่อเดอะเบสท์

 

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest