เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: [lmt-site-modified-info]

Le Cordon Bleu Thailand เปิดสอนหลักสูตรการทำอาหารคาว (Cuisine) และหลักสูตรการทำขนมอบคุณภาพสูง (Pâtisserie) มีมาตรฐาน ใช้เทคนิคกาเรียนการสอนแบบสไตล์ฝรั่งเศส French Technique ทั้งแบบดั้งเดิม และแบบร่วมสมัย นอกจากนี้ สถาบัน Le Cordon Bleu Thailand ยังเป็นวิทยาเขตแห่งเดียวในโลก ที่เปิดหลักสูตรวิธีการทำอาหารไทย “หลักสูตรวิชาการครัวไทย” (Professional Thai Cuisine) อีกด้วย

นอกเหนือจากหลักสูตรข้างต้นแล้ว โรงเรียนยังได้พัฒนา “หลักสูตรวิชาการทำขนมปัง” (The Art of Bakery) หลักสูตร 240 ชั่วโมง ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ชื่นชอบการทำขนมปังได้เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้เทคนิคและทักษะการทำขนมปังแบบหลากหลายชนิดทั้งขนมปังแบบฝรั่งเศสและนานาชาติอีกด้วย รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของสถาบัน 

 • ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดดเด่นมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่ที่มีความหลากหลาย มีวัฒนธรรมประเพณีในการทักทาย ความเป็นมิตรไมตรี และรอยยิ้มที่น่าประทับใจ จนได้รับสมญานามจากทั่วโลกว่าเป็น “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” (The Land of Smiles) รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา จึงได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย
 • โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือระหว่าง เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล และดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล พันธมิตรที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านศิลปะการประกอบอาหารและการโรงแรมที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
 • กว่าหนึ่งศตวรรษที่เลอกอร์ดองเบลอได้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารที่ต้องการเปลี่ยนความทะเยอทะยานให้กลายเป็นความจริง ปัจจุบัน Le Cordon Bleu Paris มีหลักสูตรการประกอบอาหาร และการบริการให้เลือกมากมาย และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีประสบการณ์มาก่อน โดยเปิดสอนหลักสูตรน่าสนใจดังนี้

Official Website: https://www.cordonbleu.edu/thailand/home/th

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เปิดสอนหลักสูตรการทำอาหารคาวและหลักสูตรการทำขนมอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามแบบฉบับหลักสูตรที่มีชื่อเสียงของสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ แห่งอื่น ๆ ในทวีปยุโรปด้วย

นอกจากนี้ โรงเรียนยังเปิดสอนการทำอาหารไทย ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างผู้นำด้านเทคนิคการประกอบอาหารฝรั่งเศสและองค์กรชั้นนำในธุรกิจการโรงแรมและการบริการ ทำให้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิตเป็นเครือข่ายสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ เพียงแห่งเดียวในโลกที่มีการเรียนการสอนการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทย ใน “หลักสูตรวิชาการครัวไทย” (Professional Thai Cuisine)

นอกเหนือจากหลักสูตรข้างต้นแล้ว โรงเรียนยังได้พัฒนาหลักสูตรการทำขนมปัง ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่ชื่นชอบการทำขนมปังได้เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้เทคนิคและทักษะการทำขนมปังแบบหลากหลายชนิดทั้งขนมปังแบบฝรั่งเศสและนานาชาติ “หลักสูตรวิชาการทำขนมปัง” (The Art of Bakery) หลักสูตร 240 ชั่วโมง

หลักสูตรการประกอบอาหารคาว

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสอนการประกอบอาหารระดับชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ในหลักสูตรเทคนิคการทำอาหารแบบฝรั่งเศส “คลาสสิค ไซเคิล” (Classic Cycle Programme) และ “หลักสูตรวิชาการครัวไทย” (The Professional Thai Cuisine Programme) ระยะเวลาหลักสูตร 9 เดือน ที่พัฒนาขึ้นพิเศษเฉพาะที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย ยึดหลักการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ภายใต้การสอนและการดูแลจากเชฟมืออาชีพระดับโลก


หลักสูตรการประกอบขนมอบและขนมหวาน

นอกเหนือจากหลักสูตรการทำอาหารคาวแล้ว เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยังเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการประกอบขนมอบ (DIPLÔME DE PÂTISSERIE) เนื้อหาของหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความเข้มข้นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยเหล่าบรรดาเชฟผู้สอนชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ด้านการทำขนมอบ ขนมหวาน ขนมเค้กสำหรับร้านเบเกอรี่มากมาย


หลักสูตรการทำขนมปัง

หลักสูตรการทำขนมปัง (The Art of Bakery) เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการทำขนมปัง (DIPLÔME DE BOULANGERIE) ระยะเวลาเรียน 240 ชั่วโมง โดยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบเต็มเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาศิลปะด้านการทำขนมปัง พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะ และเทคนิคด้านการทำขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมและขนมปังนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการทำขนมปังระยะสั้นที่จัดขึ้นพิเศษแบบ 1-4 วัน อีกด้วย


หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่ม


หลักสูตรระยะสั้น

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายรูปแบบ การเรียนเวิร์คช็อปการทำอาหารคาวและขนมอบเป็นกิจกรรมแห่งความสุข เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้สูตรอาหารและขนมใหม่ ๆ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทำ ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะผ่านการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัว การเรียนการสอนเน้นประสบการณ์ของผู้เรียน ชั้นเรียนขนาดเล็กเป็นส่วนตัว หรือจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบให้ในชั้นเรียน

Pathway


เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้มีโอกาสร่วมงานกับพันธมิตรในสาขาต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน องค์กรวิชาชีพและวัฒนธรรมชั้นนำ และผู้ค้าปลีกทั่วโลก

Educational

Alliance française Holy Spirit University of Kaslik (USEK)

Industry

International Association of Culinary Professionals James Beard Foundation Chaîne des Rôtisseurs World Association of Chefs Societies Slow Food UNI-Presse Horeca

ราคาและโปรโมชั่น

หลักสูตรระยะสั้น

 • อาหารไทย – เมนูอาหารทะเล
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง 
 • ขนมปังฝรั่งเศส
  • รวมทั้งหมด: 37,900.00฿
  • ระยะเวลา: 4 วัน 
 • ทาร์ตช็อกโกแลตและซูเฟล
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • เอแคลร์
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • ศิลปะการทำกาแฟ ระดับมืออาชีพ
  • รวมทั้งหมด: 25,000.00฿
  • ระยะเวลา: 3 วัน
 • เค้กแบล็กฟอเรสต์
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • อาหารไทย – เมนูเนื้อหมู
  • รวมทั้งหมด: 8,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • อิตาเลียนควีซีน รสชาติจากลอมบาร์ดี
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • “ฟลาน”ทาสติก (ทาร์ตคัสตาร์ด)
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • ทัวร์มาลีน (อองทริเม)
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • ศิลปะการทำอาหารเมนูไก่แบบไทย
  • รวมทั้งหมด: 8,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • Culinary Demonstration Artistic Chocolate Showpiece (T)
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง
 • คลาสสิกชีสเค้ก 3 สไตล์
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • สำรับไทยจากพริกแกงแดง
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • ขนมปังฝรั่งเศส 1 วัน
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • ขนมเฮเซลนัทชิ้นเล็กสไตล์ฝรั่งเศส
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • เวิร์คช็อปสอนการทำซุป และเทคนิคการใช้มีดเบื้องต้น
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • หนูน้อยเข้าครัว: กุ้งทอดซอสผลไม้ ปลาหมึกกรุ้งกร๊ง
  • รวมทั้งหมด: 6,900.00฿
  • ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง
 • เวิร์คช็อปครัวซองต์ต้นตำรับฝรั่งเศส
  • รวมทั้งหมด: 15,900.00฿
  • ระยะเวลา: 7 ชั่วโมง
 • สูตรขนมปังสำหรับร้านอาหาร
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • ขนมทานเล่นยามบ่ายแสนอร่อย
  • รวมทั้งหมด: 7,900.00฿
  • ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง
 • สเต็กเนื้อและซอส
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • วีแกนมาการอง
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • หนูน้อยเข้าครัว: ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้ครีม
  • รวมทั้งหมด: 6,900.00฿
  • ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง
 • เมนูอาหารไทยมังสวิรัติ
  • รวมทั้งหมด: 8,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • หลักการจัดตกแต่งอาหารและการถ่ายภาพ
  • รวมทั้งหมด: 13,900.00฿
  • ระยะเวลา: 7 ชั่วโมง
 • เซ็ทขนมหวานเทศกาลคริสต์มาส
  • รวมทั้งหมด: 15,900.00฿
  • ระยะเวลา: 2 วัน
 • ขนมปังเวียนนัวเซอรี่ 1 วัน
  • รวมทั้งหมด: 15,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • พาสต้าเส้นหมึกดำแบบโฮมเมด
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • ชีสเค้กชิ้นเล็กสไตล์ฝรั่งเศส
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • เมนูแพลนต์เบส
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • เวิร์คช็อปแยมและสเปรดเข้มข้น 6 รสชาติ
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • เคล็ดลับการทำเมนูกุ้งล็อบสเตอร์
  • รวมทั้งหมด: 12,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • พัฟฟ์แซลมอน และแซลมอนทาทาร์
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการจัดการร้านอาหารเบื้องต้น
  • รวมทั้งหมด: 26,900.00฿
  • ระยะเวลา: 4 วัน
 • เมนูปลายอดนิยม
  • รวมทั้งหมด: 9,900.00฿
  • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
 • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน: 682,280 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 781,620 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรประกาศนียบัตร การประกอบขนมอบ

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
 • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน: 686,280 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 781,620 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (DIPLÔME DE CUISINE)

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
 • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน: 682,280 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 781,620 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนม (DIPLÔME DE PÂTISSERIE)

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
 • ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน: 686,280 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 781,620 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (THE ART OF BAKERY)

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท (สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา)
 • ค่าเล่าเรียน: 250,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 270,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และอาหาร

จำนวนชั่วโมงรวม: 25 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 4 วัน
วันเรียน: วันอังคารที่ 12 – วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566
เวลา: 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)

จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 6 ชั่วโมง
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 24 ท่าน
ค่าเรียน: 26,900 บาท

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่ม

ภาคเรียน: กุมภาพันธ์ | เมษายน | กรกฎาคม| ตุลาคม
จำนวนชั่วโมงรวม: 45 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน: 8 สัปดาห์
จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 3 – 6 ชั่วโมง
วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2566 | ตารางเรียน
ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 20 ท่าน
ค่าเรียน: 56,900 บาท


 

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ชั้น 17-19 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อุปกรณ์ทุกอย่าง เกรดภัตราคารอาหาร และโรงแรม 5 ดาว พร้อมวัตถุดิบที่นำเข้าเกรดพรีเมียม สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม สื่อการสอนทันสมัย อาจารย์ผู้สอนเป็นเชฟที่มีประสบการณ์จากทั่วโลก

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: 4, 4/5 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ ชั้น 17-19 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน , กรุงเทพฯ , 10330 ประเทศไทย
State/County:
Country: Thailand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่อนิวซีเเลนด์ กับสถาบันสอนภาษาที่มีชื่...

เรียนต่อนิวซีเเลนด์ กับสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง English Teaching College (ETC) เมือง We ...
เรียนต่อนิวซีเเลนด์ กับสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง English Teaching College (ETC) เมือง Wellington เดอะเบสท์ เรียนต ...
Webmaster Thebest
Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบัน West Australian In...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบัน West Australian Institute of Further Studies (WAIFS) เดอเบสท์ เร ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบัน West Australian Institute of Further Studies (WAIFS) เดอเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ West Aus ...
Webmaster Thebest
Business - บริหารธุรกิจ

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตร Pathway กับสถาบั...

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตร Pathway กับสถาบัน Eynesbury College | UniSA เดอะเบสท์ เรียนต่อ ...
เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตร Pathway กับสถาบัน Eynesbury College | UniSA เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Eynesbury Coll ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest