เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: [lmt-site-modified-info]

เรียนต่อสิงคโปร์ LSBF in Singapore เรียนต่อต่างประเทศ


LSBF (London School of Business and Finance) เป็นสถาบันสอนด้านการบริหารธุรกิจระดับโลกจากสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่คึกคักของสิงคโปร์ Central Business District มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เปิดสอนหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย เช่น Business, Law, Technology, Hospitality และ Tourism นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานให้นักศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนแล้วต่อยอดเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือวิชาชีพได้ นอกจากนี้ ในปี 2016 LSBF สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นด้าน Accounting และ Hospitality & Tourism ในสิงคโปร์ และได้รับรางวัล Asia Enterprise Brand Award

ทำไมต้องเรียนต่อ LSBF SINGAPORE

 • หลักสูตรการเรียนล้ำสมัย นักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมได้หลากหลาย ตั้งแต่ระดับวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเตรียมสอบ ACCA ด้วย
 • LSBF Singapore ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Greenwich, University of East London
 • คณาจารย์มีประสบการณ์สูง และมีประสบการณ์จริงในการทำงานในสาขาที่ตนเองสอน ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลทางธุรกิจเชิงลึก และสามารถใช้งานได้จริง
 • มีการฝึกงานระหว่างเรียนกับบริษัทชั้นนำ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนมาประยุกต์กับการทำงานได้จริง และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจหลักในสิงคโปร์และท่ามกลางบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง ให้บริการที่วิทยาเขตแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดของเรา จึงทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเรา
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้รับความสนใจเป็นรายบุคคล จากครูผู้สอนชั้นหนึ่งของเรา เรามุ่งหวังที่จะรักษาอัตราส่วนครูต่อนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนของเรา
 • มีทีมงานเฉพาะที่ LSBF Singapore เพื่อช่วยให้นักศึกษากรอกประวัติย่อและเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานในอนาคต

ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย

ตั้งแต่ปี 2011 London School of Business & Finance ในสิงคโปร์ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อันเนื่องมาจากคุณภาพการศึกษาและผู้ฝึกสอนในระดับสูง

 • Enhanced Registration Framework (ERF) โดยคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (CPE) ซึ่งมีอายุสี่ปีถัดไปจนถึงปี 2024
 • Platinum ACCA Approved Learning Partner เป็นการรับรองคุณภาพและความสำเร็จสูงสุดและมีชื่อเสียงที่สุดของผู้ให้บริการการสอนในการสอนและสนับสนุนนักเรียนตลอดวุฒิการศึกษาของ ACCA
 • AACSB International เป็นสมาคมสมาชิกระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมการศึกษาทางธุรกิจ เครือข่ายสมาชิกของเราหรือที่รู้จักในชื่อ AACSB Business Education Alliance เป็นเครือข่ายของนักการศึกษาทางธุรกิจ ธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร และองค์กรภาครัฐที่อุทิศตนเพื่อแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ช่วยเร่งให้เกิดนวัตกรรมในการศึกษาทางธุรกิจ
 • Singapore CA Qualification เป็นวุฒิการศึกษาของ CA ระดับประเทศ พัฒนาโดย Singapore Accountancy Commission (SAC) และบริหารงานโดย Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) SAC เป็นองค์กรตามกฎหมายในสังกัดกระทรวงการคลัง

หลักสูตรที่เปิดสอน

LSBF (London School of Business & Finance) สิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายครอบคลุมทั้ง Foundation, Diploma, Higher Diploma, Advanced Diploma, Post Graduate Diploma, Bachelor Degree, Master Degree นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาให้กับนักศึกษาที่คะแนนภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด หากสนใจหลักสูตรไหน ต้องการคำปรึกษา รายละเอียด หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้ฟรี

โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน

FOUNDATION DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES

หลักสูตร Foundation Diploma in Business Studies ออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางสถาบันได้กำหนด ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเมื่อสำเร็จการศึกษา จะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาที่เกี่ยวข้องได้

DIPLOMA COURSES

หลักสูตร Diploma Course ที่ LSBF มีให้เลือก 9 โปรแกรม คือ Business Studies, International Hospitality Management, Applied Hospitality Skills, Accounting & Finance, Logistic & Supply Chain Management, Banking & Finance, Law, Data Analytics, และ Information Technology หลักสูตรอนุปริญญาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้มีงานทำในที่ทำงานมากขึ้น และให้การเริ่มต้นในอาชีพการงาน บางหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้ได้ฝึกงานเพื่อรับประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม โอกาสในการฝึกงานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโอกาสในอุตสาหกรรมด้วย

 • Business Studies
 • International Hospitality Management
 • Applied Hospitality Skills
 • Accounting & Finance
 • Logistics & Supply Chain Management
 • Banking & Finance
 • Law
 • Data Analytics
 • Information Technology

ADVANCED DIPLOMA COURSE

หลักสูตร Advanced Diploma Course ของ LSBF มีให้เลือกเรียนทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ Business Studies, Hospitality and Tourism Management, Accounting & Finance และ Logistics & Supply Chain Management โดยทุกหลักสูตรจะเน้นองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานเฉพาะทาง การแก้ปัญหา และการตัดสินใจโดยใช้ทักษะเชิงคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม พัฒนาความสามารถและทักษะการปฏิบัติ เพื่อวางรากฐานสำหรับเส้นทางในอนาคตและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 • Business Studies
 • Hospitality and Tourism Management
 • Accounting & Finance
 • Logistics & Supply Chain Management

HIGHER DIPLOMA COURSES

LSBF ในสิงคโปร์มีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ University of Greenwich และ University of East London เพื่อเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาในสิงคโปร์ หรือนักศึกษาที่มุ่งสู่การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีสาขาให้เลือกเรียนมากมาย ได้แก่ Business Studies, Hospitality Management, Accounting & Finance, Logistics & Supply Chain Management, Computer Science, Data Science and Analytics

 • Business Studies
 • Hospitality Management
 • Accounting & Finance
 • Logistics & Supply Chain Management
 • Computer Science
 • Data Science and Analytics

UNDERGRADUATE

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การจัดการ หรือแม้แต่การสร้างธุรกิจ ด้วยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ภาคปฏิบัติและการสอนเชิงทฤษฎี ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสาขาวิชาธุรกิจที่สำคัญ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนต่อและการทำงาน หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ Business Studies, Accounting & Finance, Hospitality Management, Business Logistic and Transport Management, Computer Science, Cyber Security Network

 • BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN BUSINESS STUDIES
 • BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN ACCOUNTING AND FINANCE
 • BACHELOR OF ARTS (HONS) IN HOSPITALITY MANAGEMENT
 • BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN BUSINESS LOGISTICS AND TRANSPORT MANAGEMENT
 • BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) COMPUTER SCIENCE
 • BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CYBER SECURITY NETWORKS

POSTGRADUATE

LSBF ในสิงคโปร์มีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ University of Greenwich, University of East London, University of Law และ Grenoble Ecole de Management เพื่อเสนอหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL BUSINESS
 • MASTER OF ARTS IN INTERNATIONAL BUSINESS
 • MASTER OF ARTS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 • MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE
 • MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION SECURITY AND DIGITAL FORENSIC
 • MASTER OF LAWS INTERNATIONAL BUSINESS LAW
 • MASTER OF LAWS INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE
 • MASTER OF SCIENCE LEGAL TECHNOLOGY

LANGUAGES

ข้อเสนอภาษาที่ London School of Business and Finance (LSBF) Singapore ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอื่น ๆ รวมทั้งได้รับทักษะด้านภาษา ทักษะทางภาษาที่ได้รับการปรับปรุงสามารถสร้างความแตกต่างในการช่วยให้นักเรียนได้งานในฝันหรือทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใหม่อย่างแท้จริง โปรแกรมภาษาของเราจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละคน

 • WEEKLY GENERAL ENGLISH

LSBF Partnerships

 • Northwood University
 • Oklahoma State University
 • University Canada West (UCW)
 • Victoria University
 • UC University of Canterbury
 • University of Southern Queensland
 • Concordia University Chicago
 • Grenoble Ecole De Management
 • University of Greenwich

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

วิทยาเขต GB Building ของเราตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่ของสิงคโปร์ คุณจะได้เรียนท่ามกลางบริษัทและองค์กรชั้นนำมากมาย

Student Lounge

 • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตฟรี
 • โต๊ะและเก้าอี้สำหรับการอภิปราย
 • ทีวีพลาสม่าแสดงตารางเรียนประจำวัน
 • บอร์ดประกาศกิจกรรม
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
On Campus
Online
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: 143 Cecil Street #13-00, #18-00 & #23-00 (School) #23-00 (Main reception) Singapore,
Zip: 069542
Country: Singapore
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่ออเมริกา MISSION COLLEGE วิทยาลัยชุมช...

MISSION COLLEGE Mission College (MC)  เป็นวิทยาลัยในเมือง Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น ...
MISSION COLLEGE Mission College (MC)  เป็นวิทยาลัยในเมือง Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นส่วนหนึ่งของ The West Val ...
Webmaster Thebest

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันวิชาชีพ Australian ...

เรียนต่อออสเตรเลีย ANCE & ANIBT เรียนต่อต่างประเทศ Australian National Institute Of Bu ...
เรียนต่อออสเตรเลีย ANCE & ANIBT เรียนต่อต่างประเทศ Australian National Institute Of Business and Technology (AN ...
Webmaster Thebest
Commercial Cookery - การประกอบอาหาร
On Campus

เรียนต่อแคนาดา สถาบันทำอาหาร กับสถาบัน LE CO...

เรียนต่อแคนาดา สถาบันทำอาหาร กับสถาบัน LE CORDON BLEU Ottawa Canada สถาบันสอนศิลปะการทำอาห ...
เรียนต่อแคนาดา สถาบันทำอาหาร กับสถาบัน LE CORDON BLEU Ottawa Canada สถาบันสอนศิลปะการทำอาหารระดับโลก เดอะเบสท์ เรีย ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest