เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อสิงคโปร์ LSBF in Singapore เรียนต่อต่างประเทศ


LSBF (London School of Business and Finance) เป็นสถาบันสอนด้านการบริหารธุรกิจระดับโลกจากสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่คึกคักของสิงคโปร์ Central Business District มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เปิดสอนหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย เช่น Business, Law, Technology, Hospitality และ Tourism นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานให้นักศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนแล้วต่อยอดเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือวิชาชีพได้ นอกจากนี้ ในปี 2016 LSBF สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นด้าน Accounting และ Hospitality & Tourism ในสิงคโปร์ และได้รับรางวัล Asia Enterprise Brand Award

ทำไมต้องเรียนต่อ LSBF SINGAPORE

 • หลักสูตรการเรียนล้ำสมัย นักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมได้หลากหลาย ตั้งแต่ระดับวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเตรียมสอบ ACCA ด้วย
 • LSBF Singapore ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Greenwich, University of East London
 • คณาจารย์มีประสบการณ์สูง และมีประสบการณ์จริงในการทำงานในสาขาที่ตนเองสอน ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลทางธุรกิจเชิงลึก และสามารถใช้งานได้จริง
 • มีการฝึกงานระหว่างเรียนกับบริษัทชั้นนำ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนมาประยุกต์กับการทำงานได้จริง และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจหลักในสิงคโปร์และท่ามกลางบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง ให้บริการที่วิทยาเขตแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดของเรา จึงทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเรา
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้รับความสนใจเป็นรายบุคคล จากครูผู้สอนชั้นหนึ่งของเรา เรามุ่งหวังที่จะรักษาอัตราส่วนครูต่อนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนของเรา
 • มีทีมงานเฉพาะที่ LSBF Singapore เพื่อช่วยให้นักศึกษากรอกประวัติย่อและเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานในอนาคต

ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย

ตั้งแต่ปี 2011 London School of Business & Finance ในสิงคโปร์ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อันเนื่องมาจากคุณภาพการศึกษาและผู้ฝึกสอนในระดับสูง

 • Enhanced Registration Framework (ERF) โดยคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (CPE) ซึ่งมีอายุสี่ปีถัดไปจนถึงปี 2024
 • Platinum ACCA Approved Learning Partner เป็นการรับรองคุณภาพและความสำเร็จสูงสุดและมีชื่อเสียงที่สุดของผู้ให้บริการการสอนในการสอนและสนับสนุนนักเรียนตลอดวุฒิการศึกษาของ ACCA
 • AACSB International เป็นสมาคมสมาชิกระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมการศึกษาทางธุรกิจ เครือข่ายสมาชิกของเราหรือที่รู้จักในชื่อ AACSB Business Education Alliance เป็นเครือข่ายของนักการศึกษาทางธุรกิจ ธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร และองค์กรภาครัฐที่อุทิศตนเพื่อแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ช่วยเร่งให้เกิดนวัตกรรมในการศึกษาทางธุรกิจ
 • Singapore CA Qualification เป็นวุฒิการศึกษาของ CA ระดับประเทศ พัฒนาโดย Singapore Accountancy Commission (SAC) และบริหารงานโดย Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) SAC เป็นองค์กรตามกฎหมายในสังกัดกระทรวงการคลัง

หลักสูตรที่เปิดสอน

LSBF (London School of Business & Finance) สิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายครอบคลุมทั้ง Foundation, Diploma, Higher Diploma, Advanced Diploma, Post Graduate Diploma, Bachelor Degree, Master Degree นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษาให้กับนักศึกษาที่คะแนนภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด หากสนใจหลักสูตรไหน ต้องการคำปรึกษา รายละเอียด หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้ฟรี

โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน

FOUNDATION DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES

หลักสูตร Foundation Diploma in Business Studies ออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางสถาบันได้กำหนด ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเมื่อสำเร็จการศึกษา จะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาที่เกี่ยวข้องได้

DIPLOMA COURSES

หลักสูตร Diploma Course ที่ LSBF มีให้เลือก 9 โปรแกรม คือ Business Studies, International Hospitality Management, Applied Hospitality Skills, Accounting & Finance, Logistic & Supply Chain Management, Banking & Finance, Law, Data Analytics, และ Information Technology หลักสูตรอนุปริญญาเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้มีงานทำในที่ทำงานมากขึ้น และให้การเริ่มต้นในอาชีพการงาน บางหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้ได้ฝึกงานเพื่อรับประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม โอกาสในการฝึกงานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโอกาสในอุตสาหกรรมด้วย

 • Business Studies
 • International Hospitality Management
 • Applied Hospitality Skills
 • Accounting & Finance
 • Logistics & Supply Chain Management
 • Banking & Finance
 • Law
 • Data Analytics
 • Information Technology

ADVANCED DIPLOMA COURSE

หลักสูตร Advanced Diploma Course ของ LSBF มีให้เลือกเรียนทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ Business Studies, Hospitality and Tourism Management, Accounting & Finance และ Logistics & Supply Chain Management โดยทุกหลักสูตรจะเน้นองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานเฉพาะทาง การแก้ปัญหา และการตัดสินใจโดยใช้ทักษะเชิงคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม พัฒนาความสามารถและทักษะการปฏิบัติ เพื่อวางรากฐานสำหรับเส้นทางในอนาคตและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 • Business Studies
 • Hospitality and Tourism Management
 • Accounting & Finance
 • Logistics & Supply Chain Management

HIGHER DIPLOMA COURSES

LSBF ในสิงคโปร์มีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ University of Greenwich และ University of East London เพื่อเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาในสิงคโปร์ หรือนักศึกษาที่มุ่งสู่การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีสาขาให้เลือกเรียนมากมาย ได้แก่ Business Studies, Hospitality Management, Accounting & Finance, Logistics & Supply Chain Management, Computer Science, Data Science and Analytics

 • Business Studies
 • Hospitality Management
 • Accounting & Finance
 • Logistics & Supply Chain Management
 • Computer Science
 • Data Science and Analytics

UNDERGRADUATE

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การจัดการ หรือแม้แต่การสร้างธุรกิจ ด้วยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ภาคปฏิบัติและการสอนเชิงทฤษฎี ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสาขาวิชาธุรกิจที่สำคัญ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนต่อและการทำงาน หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ Business Studies, Accounting & Finance, Hospitality Management, Business Logistic and Transport Management, Computer Science, Cyber Security Network

 • BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN BUSINESS STUDIES
 • BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN ACCOUNTING AND FINANCE
 • BACHELOR OF ARTS (HONS) IN HOSPITALITY MANAGEMENT
 • BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN BUSINESS LOGISTICS AND TRANSPORT MANAGEMENT
 • BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) COMPUTER SCIENCE
 • BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CYBER SECURITY NETWORKS

POSTGRADUATE

LSBF ในสิงคโปร์มีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ University of Greenwich, University of East London, University of Law และ Grenoble Ecole de Management เพื่อเสนอหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL BUSINESS
 • MASTER OF ARTS IN INTERNATIONAL BUSINESS
 • MASTER OF ARTS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 • MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE
 • MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION SECURITY AND DIGITAL FORENSIC
 • MASTER OF LAWS INTERNATIONAL BUSINESS LAW
 • MASTER OF LAWS INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE
 • MASTER OF SCIENCE LEGAL TECHNOLOGY

LANGUAGES

ข้อเสนอภาษาที่ London School of Business and Finance (LSBF) Singapore ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอื่น ๆ รวมทั้งได้รับทักษะด้านภาษา ทักษะทางภาษาที่ได้รับการปรับปรุงสามารถสร้างความแตกต่างในการช่วยให้นักเรียนได้งานในฝันหรือทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใหม่อย่างแท้จริง โปรแกรมภาษาของเราจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละคน

 • WEEKLY GENERAL ENGLISH

LSBF Partnerships

 • Northwood University
 • Oklahoma State University
 • University Canada West (UCW)
 • Victoria University
 • UC University of Canterbury
 • University of Southern Queensland
 • Concordia University Chicago
 • Grenoble Ecole De Management
 • University of Greenwich

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

วิทยาเขต GB Building ของเราตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่ของสิงคโปร์ คุณจะได้เรียนท่ามกลางบริษัทและองค์กรชั้นนำมากมาย

Student Lounge

 • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตฟรี
 • โต๊ะและเก้าอี้สำหรับการอภิปราย
 • ทีวีพลาสม่าแสดงตารางเรียนประจำวัน
 • บอร์ดประกาศกิจกรรม
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
On Campus
Online
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: 143 Cecil Street #13-00, #18-00 & #23-00 (School) #23-00 (Main reception) Singapore,
Zip: 069542
Country: Singapore
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest